Studiecirkel för dig som är intresserad av mötet med dig själv i förändring och utveckling och skapa en utbildning för förändringsarbete.

Syftar till ett samarbete med intresserade och nyfikna personer som vill utveckla arbetssätt och metoder, sig själva och den verksamhet man befinner sig i. En grupp för experiment, diskussion och utvärdering samtidigt som utveckling och träning sker.

Startar när det finns minimum 4 intresserade personer

Om det låter intressant så hör dig till mig Jan Johansson