Utbildning för anhöriga, vänner och närstående.

Du som lever med eller nära någon som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller sjukdom av något slag.

För dig som vill ha kunskap som leder till förändring. Som vill lära dig att hantera dina negativa känslor och tillstånd som oro, ångest, skuld, ilska, nedstämdhet, rädsla och förstärka positiva känslor.

Målsättningen är att göra livet lättare att leva genom.
 • Förstå och få insikt hur vi påverkas av missbruk och psykisk obalans.
 • Ge inspiration till självkännedom och bättre självkänsla
 • Ta ansvar för eget liv genom att lär dig hantera egna tankar, känslor och beteenden
Anhörigkurs med NLP/EFT modellen

Exempel på inslag i programmet:

 • Problem och lösningssnack
 • Roller och tillstånd i processen
 • Möjliggörare och Medberoende
 • Problemets påverkan på kroppen
 • Hur hantera och påverka dina tankar och känslor/tillstånd
 • Ankring och kollaps
 • Självbild och självförtroende
 • Skapa nya tankar och beteenden
 • Vi skapar vår egen verklighet
 • Mötas i kartan. Hur kommunicera med en beroendepersonlighet
 • Eget ansvar (fokus på dig själv)
 • Avslappning/Mental träning/Mindfulness
 • Självhjälpsmetoder
 • Individuellt samtal

Utbildningen är tre heldagar (helg)  eller träffar på kvällstid eller en kombination. Kan genomföras individuellt.

 

Anhörigkurs enligt 12 stegs programmet

7  träffar enligt 12 stegs programmet.  Dag/kvällstid

 • De 12 steg. AA och Alanon
 • Alkoholen/drogens egenskaper och påverkan
 • Känslor och relationer
 • Våra roller och attityder
 • Att vara möjliggörare
 • Medberoende
 • Förståelse och förlåtelse
 • Livsglädje och och framtid

7 träffar a`3 timmar kvällstid eller helg

 

Fördjupad anhörigkurs

Bearbetning och urladdning av blockerande föreställningar, fobier, trauma, m.m

Behovsstyrd kurs i både innehåll och tid. Fördel att gått grundkursen men ej nödvändigt.

Kan genomföras i grupp eller individuellt

 

Vuxna barn till missbrukare
Innehåll
 • Vuxna barn enligt 12 stegs programmet
 • Delpersonligheter (arbete med olika personligheter och roller)
 • Hantering av tillstånd/känslor
 • Relationer
 • Självbild/känsla
 • Tidslinjeterapi (teknik för jobba med det förflutna)
 • Vanebrytarprogram (se vanebrytarprogram under behandling)
 • Mål för framtiden

8 träffar + individuellt samtal

 

Par/Relationskurs

Relationen med mig själv och andra.

Kursprogram finns under fliken Utbildning.