PingvinArbetslöshet är ett besvärande tillstånd för många människor. Unga människor som aldrig kommit in på arbetsmarknaden och inte ens vet vad arbete är kan bli förödande för samhället och är ett eget kapitel som måste lösas. Vi som har jobbat hela livet men blivit arbetslösa har en referens till vad arbete är. Även om det är jobbigt och stressande för oss också.

Eller är arbetslöshet en möjlighet att göra något annat i livet? För många människor medför arbetslöshet känslor av nedstämdhet, att inte duga, sorg och ibland även missbruk. På sikt kan man även utveckla sjukdomar. Vissa ger upp trots både begåvning och egentliga resurser, medans vissa människor tar det som en ny start på livet. Människor reagerar olika.

Vi pratar ofta om både när det gäller missbruk och arbetslöshet hur viktigt det är med sysselsättning i någon form och självklart är det viktigt, men vi glömmer ofta den mentala sidan. Hur hanterar jag min situation mentalt och känslomässigt? Hur hanterar jag den stress som uppstår i dessa situationer? Är jag i mental balans för sysselsättning. Hur reagerar kroppen? Vad och hur tänker jag?

Jag har haft ett privilegium under alla dessa år i branschen att se och uppleva betydelsen av att aktivera människors mentala förmåga och tillåta dem att förändra sitt tankesätt från hopplöshet till möjlighetstänk. Erfarenheten är att det ibland inte behövs så mycket insatser för att aktivera människors mentala förmåga för att de ska må bättre och utnyttja sina resurser (som alla människor har) och ta mer eget ansvar för sin situation. Det finns en mängd begåvade och duktiga människor som skulle ta chansen och ansvaret om de bara gavs tillfälle.

Utnyttja människors kapacitet och kompetens genom att låta dem gå kurs/utbildning i personlig utveckling under arbetslösheten och där personen jobbar med sina blockeringar, lär sig och tränar att hantera stress i olika former. Framförallt,  kräv resultat av handläggare, behandlare, kursledare och företag.

Här kommer presenteras olika förslag till åtgärder och kurser, studiecirklar och utbildningar som kan bli en grund för hur man utnyttjar människans egna resurser.

Jag har bra på fötterna när jag sticker ut hakan genom att påstå att det är ofta mycket enklare än man tror att göra dessa förändringar och det är dessutom enklare om man tror. Ett tips är att jobba med sina blockeringar och lära sig självhjälpsmetoder för att hantera sina tillstånd och känslor och skapa positiva mål för framtiden. Det är en investering och en försäkring för framtiden.

Jag själv är ett mycket bra exempel på att detta är möjligt.

Bra kurser och utbildningar för arbetslösa är:

Skapa din framtid, hela ditt förflutna och lev i nuet.

Här några alternativ:

14 dagars utbildning som kan genomföras både som  internat med uppföljning och i den miljö du befinner dig.

7 dagars internat och 7 dagar i hemmiljö och uppföljning

Kvällskurs med uppföljning.

Skapa din framtid

En studiecirkel på  30 timmar som kan genomföras både på dagtid och kvällstid med uppföljning.

Hantera din stress

Studiecirkel 20-30 timmar där du får kunskaper om stress och hur du hanterar den.

Maila eller ring för mer info

PingvinPingvinPingvin

Pingvin