Färdighetsträning vid missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel för att

 • Öka förmågan att känna igen risksituationer för återfall
 • Bli medvetnare om konsekvenserna av detta beteende
 • Bli bättre på att undvika risksituationer
 • Lära sig hantera känslor/tillstånd som sug och ångest
 • Hitta eller skapa alternativ till icke fungerande beteenden

Innehåll i kursen

1. Kartläggning
 • Mål med kursen
 • Vad är återfall?
 • Risksituationer för återfall
 • Förstå återfalls processen
 • Beteendeanalys
 • Postakuta abstinensproblem
 • Hemuppgift
2. Hantering av tillstånd
 • Vad är sug?
 • Vad är ångest?
 • Hur hantera dessa tillstånd
 • Hjärnans belöningssystem
 • Avslappning/Mental träning
 • Hemuppgift
3. Hantera tankar på drogen
 • Positiva och negativa konsekvenser
 • Beteendeflexibilitet
 • Tankepaus
 • Tillståndsmodellen
 • Hemuppgift
4. Problemlösning
 • Riskfaktorer
 • Stress
 • Ansvarsmodellen
 • Problem till lösning
 • Hemuppgift
5. Tacka nej till drogen
 • Sociala situationer
 • Självförtroende
 • Självkänsla
 • Hur man kommunicerar
 • Hemuppgift
6. Efterklok i förväg och tidiga varningssignaler
 • Tankefällor
 • Riskanalys
 • Mental förberedelse
 • Hemuppgift
7. Modellering av situationer i vardagen
 • Spegel för relationer
 • Modellering av situationer
 • Tidslinjeplanering
 • Ankringar i vardagen
 • Hemuppgift
8. Utvärdering och framtidsplanering
 • Sammanfattning
 • Mål för framtiden
 • Ankra målen med tidslinjen
 • Planering för framtidssituationer (specifika tekniker)
 • Utvärdering
 • Hemuppgift

Individuellt samtal och fler vid behov. Nätverksmöten vid behov.

 

Mer info inom kort

 

7. d