Vad är en fobi? Specifika fobier brukar definieras som en starkt överdriven rädsla för objektet eller en situation. Då man utsätts för detta leder det till rädsla och ibland panikattacker. En fobi kan vara helt eller delvis inlärd. När man blir rädd för något  börjar man att undvika det. Undvikandet vidmakthåller rädslan.

Specifika fobier delas in i fem grupper.

  • Levande varelser som ormar, spindlar, hundar, sniglar, råttor.
  • Blod, sprutor, skador.
  • Naturhändelser som åska, höjder, stormar.
  • Specifika situationer som trånga utrymmen, flyga, broar etc.
  • Annan form som kräkningar, höga ljud.

Vi vet intelligensmässigt att rädslan ex för spindlar är överdriven och orimlig. Men den insikten hjälper oss  inte eftersom ångestnivån är orimligt hög när jag utsätts. Det är ett handikapp vilket visar sig i vardagslivet, arbetet, sociala situationer eller relationer.

Men det går alltid att göra något åt fobin som är för det mesta inlärd vilket innebär att den går att ladda ur. Det finns olika behandlingar för detta. NLP/EFT modellen innehåller ett flertal av dessa metoder.

Jag behandlar de flesta slags fobier med enkla och effektiva metoder. Metoder som är väl provade under 25 år. Du lär dig själv tekniken och kan i fortsättningen använda den när du behöver.

Teknikerna är genom åren provade på rädsla för ormar, spindlar, råttor, flyga, sprutor/nålar, höjder, allergi, tala offentligt, tandläkarskräck, ångest. Resultatet är 100% på det som genomförts.

Erbjudande: Testa för 100:-  grundavgift. Fungerar det betalar du 500:- Oftast behövs inte mer än 1-3 träffar.

Är du inte nöjd med resultatet betalar du bara grundavgiften.

 

 

Mer info inom kort