Individuellt

Jag tar emot alla typer av problem (ej psykisk sjukdom) och gör en bedömning. Jag ger dig ett förslag om vi ska samarbeta och åtgärda eller ger jag förslag på på annan extern åtgärd. Oftast handlar det om ett fåtal samtal/möten.

Du kan anonymt prova att informera dig och testa om det fungerar för en grundavgift 100:- plus resekostnad utan förpliktelser.

Vill du fortsätta kan du betala vad vi kommer överens om eller efter resultat.