Individuellt

Jag tar emot alla typer av problem (ej psykisk sjukdom) och vi gör en bedömning tillsammans. Vi beslutar om vi ska samarbeta och åtgärda eller så ger jag förslag på på annan extern åtgärd. Oftast handlar det om ett fåtal samtal/möten.

Du kan anonymt prova att informera dig och testa om det fungerar för en grundavgift 100:- plus resekostnad utan förpliktelser.

Vill du fortsätta kan du betala vad vi kommer överens om eller efter resultat.