1999 gick jag med på efter övertalan att ta med en långtidssjukskriven person i en behandlingskurs. Personen själv var övertygad om att detta var bra för rehabiliteringen. Resultatet blev en framgång och gav mig lärdom och ledtrådar bla att människor har samma grundproblem oavsett vad symptomen var. Man hanterade inte sina känslor/tillstånd på ett hälsobringande sätt. Alkohol, stress eller utmattningssymtom, det var ingen skillnad i hanterandet. De hade ofta liknande beteendemönster men de hade olika lösningar på problemet.

Jag fortsatte att ta emot sjukskrivna personer i mina kurser under hela 2000 talet med ett utmärkt resultat.

Rekommenderade utbildningar

1. Skapa din framtid, hela ditt förflutna och lev i nuet. En 14 dagars grundutbildning på dig själv och hur du kan hantera tillstånd/känslor. uppföljning 1 år.

2. Hantera din stress.  Studiecirkel 30 timmar.

3. NLP/EFT. Kurs efter ditt behov både innehåll och tid. Du lär dig effektiva och roliga verktyg för att hantera dih livssituation i nuet och för framtiden.

.4. Individuell utbildning och bearbetning.