Vad menar jag med psykisk obalans?

Är något alla människor lever med dagligen och hanterar dagligen både medvetet och automatiskt.

Några exempel på detta.

 • Fokus på andra
 • Negativa tolkningar
 • Negativa tankar
 • Oerhörd trötthet
 • Smärta (kronisk)
 • Smärta nu
 • Social fobi
 • Oro (konstant inre oro)
 • Ångest
 • Stress (låg stresströskel)
 • Skuldkänslor för saker man har gjort eller inte gjort
 • Skamkänslor (fokus på andra)
 • Abstinens
 • Sug
 • Besvikelse
 • Bråk i relationer (utöver de vanliga gnabben)
 • ADD och ADHD
 • Känslor från det förflutna
 • Trauma
 • Arbetslöshet
 • Långtidssjukskrivning
 • Ekonomiska svårigheter
 • Mobbing
 • Utfrysning

Alla dessa exempel och några till skapar känslor med olika påverkansgrad och upplevs till och från av alla människor. När vi är i dessa situationer och tillstånd är vi begränsade och blockerade i vårt tänkande och vårt känsloliv och har inte full tillgång till våra resurser och vår kreativitet. Men alla känslor går att behandla och förändra om man vet hur. Vissa symptom kan behöva kontakt med sjukvården och medicinering.

En huvudregel i alla sammanhang: Hantera tillståndet först

Bra och effektiva metoder för detta är NLP och EFT  som bla rekommenderas av Dr Lissa Rankin som har forskat i ämnet och skrivit boken ”Medvetandet är starkare än medicin” Andra bra metoder är KBT, Timeline. Mental träning, Mindfulness.

 Rekommenderade utbildningar

1. Skapa din  framtid, hela ditt förflutna och lev i nuet. En 7-14 dagars grundutbildning med ett års uppföljning. Behovet styr tiden.

2. Skapa din framtid. En studiecirkel 20 timmar med 6 månaders  uppföljning.

3. Skräddarsydd utbildning efter behov.

4. Hantera din stress.

5. Utbildning i NLP/EFT Modellen

Individuella samtal ingår i alla utbildningar.

Trädet