En kurs som ger dig kunskaper, behandling och lär ut självhjälpsmetoder

Innehåll i kursen

 • Förklaringsmodeller för spelberoende och annat beroende
 • Faktorer som utlöser och vidmakthåller spelande
 • Hjärnans belöningssystem/impulskontroll
 • Utlösande tillstånd och tankar
 • Psykologiska blockeringar
 • Motivation och ansvar
 • Hantera ambivalens, tankar på spelande och spelsug
 • Hantera känslor och tillstånd
 • Association och dissociation
 • Förändra tankar och beteenden/förändringsmodellen
 • Tankefällor och hinder
 • Olika omstrukturerings modeller
 • Neurologiska nivåer
 • Beteendeanalyser
 • Swishtekniker
 • Mental träning och stresshantering
 • Återfallsprevention
 • Dina relationer
 • Mål för nuet och framtiden

Metoder

 • Kognitiv beteende terapi
 • Funktionellt tänkande
 • Tidslinjeterapi
 • EFT/TFT/TAT

Kursen är 15 träffar a 3 timmar med ett års uppföljning. Ingår gör behandling i grupp eller individuellt, individuella samtal och nätverksamtal

Kunskap varvas med demonstrationer, konkreta övningar och hemuppgifter som kopplas till den miljö där kunskapen ska användas och förankras i framtiden

Kortare kurs för anhöriga ingår i form av studiecirkel