Jag äger världen

Kurs att förändra och förstärka din självbilden

Din nuvarande självbild

 • Vad tänker du om dig själv
 • Kommunikationsmodellen
 • Hinder för utveckling
 • Psykologiska blockeringar
 • Upplevelseträdet

Självbildens fyra pelare

 • Värden
 • Tron
 • Tillstånd
 • Strategier

Det blir som du tänker

 • Tankarnas inverkan på kroppsspråket
 • Medvetet och omedvetet
 • Automatiken/Vanan
 • Självbildens påverkan på kommunikationen

Känslor och tillstånd

 • Känslans ingrediens
 • Psykologiskt/Fysiskt
 • Vad säger kroppen?

Rapport

 • Rapport och kommunikationen
 • Möten i den mentala kartan
 • Delpersonligheter

Din framtida självbild

 • Du skapar din egen verklighet
 • Förebilder
 • Modellering
 • Utvecklingsprocessen
 • Förändringsmodellen
 • Visioner, mål och behov

Tekniker för förändringar

Studiecirkel på 30 timmar. Dag eller kvällstid. Kan anpassas till önskemål tidsmässigt

Föreläsningar, DVD, Övningar och Diskussioner och Hemuppgifter.