NLP DinFramtid

Jan Johansson

Vill du kontakta mig så maila gärna. Jag svarar alltid. WIN_20151116_125855

nlpeft@outlook.com

En annat bra sätt att få kontakt med mig är att du  ringer mig på  0707947782 och lämna en ledtråd på svararen om jag inte svarar, så ringer jag så fort som möjligt.

Annat: https://se.linkedin.com/in/nlpdinframtid