NLP/EFT modellen gör det mesta möjligt och livet lättare att leva och finns alltid där du är

NLP/EFT modellen är en flexibel helhetsmodell för nutidens och framtidens behandling av missbruk/beroendeproblem, psykisk obalans och bestående positiv utveckling.

Modellen är lätt att lära och att anpassa till varje organisation och  individens  personliga förutsättningar

Den innehåller ett flertal metoder, utbildningar, modeller och konkreta verktyg för både kropp och själ som du kan använda, uppdatera och utveckla hela livet.

NLP/EFT modellen är mål och resultatorienterad och omfattar alla områden i ditt liv. Kognitivt, Mentalt, Fysiskt, Andligt (kropp och själ) och finns i din verklighet. Du har alltid med dig modellen.

Att lära sig NLP/EFT modellen eller delar av gör skillnad i stort och i smått. Livet blir enklare, roligare och mer utvecklande.

Innehåll på sidan

Bakgrund till modellen

(läser du bara om du är intresserad annars går du direkt till NLP/EFT modellen)

 • Start öppenvård och boendestöd
 • Tjänstemän och behandlare som möjliggörare
 • Första 12 stegs behandlingen i öppenvården i Jönköpings län
 • NLP/Lösningsterapi
 • Utveckling och förbättring av missbruksvården
 • Kravspecifikation
 • Hänsyn och varningsord

NLP/EFT Modellen

 • Vad är NLP/EFT modellen?
 • Varför ska du lära dig NLP/EFT modellen?PageLines-mobiletouch.png
 • Grunder i modellen
 • Tillämpningsområden
 • Metoder som ingår
 • Modeller som ingår
 • Hur går det till?
 • En modell att använda initialt
 • Kurser och utbildningar

Bakgrund till och utvecklingen av NLP/EFT modellen

Jag har levt med missbruk i min närhet ända sen 18 års åldern. Min käre lillebror fick tidigt problem med alkohol och i viss mån andra droger. Han blev A-lagare (kronisk missbrukare) i Eksjö och en flitig besökare i polisens fyllecell där han också avled 33 år gammal. Han bodde under en period i ett kategoriboende (fyllehuset i folkmun) som socialen förestod. Där bodde 14 av stadens ofta överförfriskade herrar. Jag besökte ofta detta hus både privat och i tjänstens vägnar och lärde känna de flesta av dessa grabbar ganska väl. Jag fick bra inblick i hur missbruksvården fungerade.              Den fungerade inte alls.

På 70 talet och början av 80 talet var det ofta en fruktansvärd misär i många lägenheter och som ibland behövde saneras av Anticimex. Herrarna åkte ibland iväg till någon slottsliknande byggnad (torken) någonstans i Sverige för att vila upp sig. Säkert ett behov för en tid. Men sen då? Tillbaka till de vanliga rutinerna och beteendet upprepades. De blev varken nyktrare eller mådde bättre dessutom kostade det mycket pengar utan resultat. Kunde man använda delar av dessa pengar till någonting annat?

I början av 80-talet togs det ett beslut av kommunen och landstinget att gemensamt starta en öppenvårdsmottagning för att avlasta landstingets akutmottagning och förbättra kommunens möjligheter att erbjuda någon form av stöd och behandling.

Start av öppenvårdsmottagning i Eksjö

15 augusti 1983 startade jag tillsammans med Astrid, en duktig psyksköterska Socialmedicinska mottagningen i Eksjö. Det var ett första steg i en förändring av missbruksvården i Eksjö. SMM vände sig till en bredare grupp av människor som behandlades mestadels med samtal och medicin. Medicinen hade en stor roll inom öppenvården i början av 80 talet. De som hade kontakt med SMM då var framförallt kategori 3 till 5 (se kategorier under behandling).

Start av boendestöd

1984 fick jag en strålande ide (tyckte jag då) hur man skulle komma åt den misär som många av missbrukande människor levde i. Vi skulle starta en boendestödgrupp som skulle hjälpa till att aktivera dessa personer både med städning och aktiviteter och inspirera till behandling som bara fanns på papperet. Jag presenterade iden för mina chefer som tyckte det var en bra ide.

Jag startade boendestödet i Eksjö tillsammans med två kollegor. Det var en bra och nödvändig verksamhet just då eftersom det fanns ett stort behov att komma till rätta med misären och göra förändringar i boendet som medverkade till att människor kunde förbättra sin levnadsstandard och ge bättre förutsättningar för behandling och rehabilitering. Det var och är enkelt och konkret att åtgärda den fysiska miljön. Men sen då? Vad gör vi med den psykiska miljön?

Jag upptäckte efter ett par års arbete med boendestödet att dessa personer inte blev nyktrare av det arbete som utfördes. När jag funderade över detta så stod det klart för mig att det var inte konstigt. De hade fått en bättre miljö att dricka i med boendestödjare och behandlare som besökte dem i hemmet. Men de hade inte förändrat något i sitt eget tänkande, sitt eget värdesystem eller sina egna beteenden. Uppenbart var att det saknades konkreta behandlingsmetoder i missbruksvården. En något märklig upplevelse med tanke på den kompetens som påstods fanns. De flesta anställda hade universitets/högskoleutbildning.

Vi blev möjliggörare

Jag insåg att jag, mina kollegor och socialtjänstens sätt att arbeta delvis hade blivit möjliggörare för fortsatt drickande och fortsatt  missbruk för dessa personer. Jag insåg också genom att göra alla dessa aktiviteter och insatser så gjorde vi dessa personer en sk ”björntjänst” Vi tog ifrån dessa personer deras eget ansvar och respekt för dem att hitta lösningar och hantera sina egna liv. De behövde ju inte göra något, det kom alltid någon som la sig i eller hjälpte dem, erbjud olika aktiviteter vilket omedvetet blev till en falsk trygghet.

Jag har naturligtvis pratat med ett flertal dessa människor om detta och fått det bekräftat. Tyvärr förekommer detta än idag i en ännu större omfattning vilket jag påstår är ett fatalt misstag och förstärker oftast missbruket. Detta ska inte uppfattas att inte dessa personer kan och ska få hjälp och stöd vid behov i bostaden. Frågan är bara hur? Ex kan man gå och köpa sprit kan man gå och köpa mat och mjölk! Det är också viktigt att komma ihåg att dessa människor utgör en mycket liten del av missbruket i en kommun (ca 2-3%).

Ett annat tänkesätt och filosofi

Det här var bakgrunden och som inspirerade mig att söka andra sätt att tänka och arbeta. Redan då hade jag tänkandet att det som inte fungerar ska man inte upprepa. Man ska göra något annorlunda. Och det har jag gjort. Med sunt förnuft och inspiration av Sten Rönnberg och Anders Engqvists böcker om beteendeterapi började jag testa och använda  beteendeterapi som verktyg i mitten av 80-talet. 1987 började jag utbildning i Mental träning på högskolan (20 p) i Örebro vilket gav mig kunskap, många ledtrådar och många verktyg som var direkt applicerbara i missbruksbehandlingen. Det var en utbildning där skolan kom hem till dig i form av lektioner och föreläsningar på video. En bra utbildning som har haft enorm betydelse för mitt arbetsliv, kommunerna där jag arbetat och för mig personligen.

88 deltog jag och två kollegor i alkoholläkaren Johan Liljenbergs första veckoseminarium enligt Minnesotamodellen (12 steg) på Huddinge sjukhus. Jag blev intresserad och mycket inspirerad och fortsatte med en månads praktik/utbildning i Minnesotamodellens arbetssätt i februari 89 på Hälsogruppen i Stockholm där jag deltog aktivt i både dag och kvällsverksamhet och eftervård. Jag deltog också i behandling för anhöriga för egen del som vuxet barn. Jag fick en god inblick i 12 steg programmet av skickliga terapeuter. Jag gick också ett flertal utbildningar för den amerikanske terapeuten Bill Goodell under början av 90 talet. Jag var på ett flertal seminarier med Johan Liljenberg och gjorde studiebesök på flera företag bla Scania och olika behandlingshem med 12 stegs inriktning.

Första 12 stegs behandlingen i öppenvården i Jönköpings län

Detta resulterade till att jag i januari 1990 startade den första 12 stegs behandlingen för missbrukare i öppenvård i Jönköpings län på Socialmedicinska mottagningen i Eksjö. Behandlingen var 5 veckor dagtid med uppföljning ett år. Den åtföljdes av ytterligare två behandlingsgrupper det året. Sen flyttade 12 stegs behandlingen och verksamheten till Rådgivningsbyrån Nässjö som jag startade tillsammans med läkaren Lennart Spång och dåvarande chefen för Vård & Fält Alf Håkansson. Där lades grunden till NLP/EFT modellens utveckling. Dessa herrar hade en mycket positiv syn på förnyelse och utveckling. Tack för det mina herrar.

NLP och lösningsinriktat tänkande utvecklade missbruksvården

Det som bidrog till fortsatt utveckling var bla att gick jag två terminers utbildning i Lösningsinriktad Familjeterapi 92 som så småningom resulterade i projektet UR 95. Ett samarbetsprojekt i Nässjö kommun med två intresserade kollegor. Huvudmål var att testa arbetssättet på alla tänkbara kategorier (missbruk, ekonomi, familjerätt, barn och familj och administration) och arbetsuppgifter inom socialtjänsten. Den andra delen av projektet var att utbilda och handleda personalen på socialbyrån. Skulle Nässjö bli den första lösningsriktade kommunen i landet? Projektet är utvärderat.

Det blev också starten för Centret för Lösningsinriktat arbetssätt i Nässjö. En mottagning med lösningsinriktat tankesätt och teamarbete med hjälp av envägsglas och videokamrer. En terapeut ansvarade för samtalet och han (då) hade hjälp av två fokuserade hjälpterapeuter bakom envägsglaset. Ett häftigt samarbete. En spännande och utvecklande period.

92 gick jag också en 5 poängkurs i NLP på högskolan i Örebro och en helgkurs på Internationella Universitetet i Göteborg för Anders Ekman NLP trainer vilket fick en avgörande betydelse både för verksamheten i Nässjö kommun och för mig personligen. När NLP kom in i bilden skedde stora förändringar för ett antal människor. Jag brukar säga att ”livet inte blev sig likt när NLP kom in i bilden” Dessutom fick deltagarna för första gången i missbruksvården ett konkret praktiskt verktyg som de kunde använda själva. De tyckte dessutom att det var intressant och roligt. Kan man ha roligt i behandlingsarbete? Klart man kan.

Det här sättet att tänka och jobba blev så småningom den totala vändpunkten för mig i mitt behandlingsarbete och för många av de som hade kontakt med Rådgivningsbyrån. Initialt var det personer som deltog i en specialgrupp för uppföljning som metoderna testades. Testet pågick under 6 år innan det presenterades offentligt. Det blev roligare att gå till jobbet och mycket lättare att leva med det här tänkesättet och det gjorde mig ännu mer nyfiken och kreativ även om det var mycket tidsödande jobb. Mycket kvällsarbete.

Jag hade ganska tidigt gjort upptäckten att det inte passade alla att gå 12 stegs behandling. Så vad gör man med de som inte passade in. Nyckelordet är flexibilitet. Att göra något annorlunda. Jag började prova med att kombinera olika metoder med 12 steg som grundbehandling till att börja med. Redan 94 testade jag 12 steg ihop med Lösningsterapin. Den uppgiften i programmet kallades ”Lösningssteget”

Första kursen med NLP/EFT modellen

I slutet av 98 beslöt jag att avsluta huvudbehandlingen med 12 steg och gå över till den nuvarande modellen som grund i arbetet. Modellen fokuserar framförallt mer på att utbilda deltagarna än att behandla dem. De får lära sig att möta sitt inre, hantera känslor och tillstånd, kunskap för både inre och yttre kommunikation och träna densamma i närmiljön (tillståndsbunden inlärning) och att bearbeta trauman. Man kan säga att behandlingen anpassades mer till personens personlighet och miljö förutom dennes problem, behov och mål. Behandlingstiden reducerades i tid från 6 veckor till 12 dagar som grundbehandling.

2001 tillkom Delpersonligheter och EFT och behandlingen blev till en 14 dagars intensivutbildning och den nuvarande modellen. 2005 tillkom KBT, Akupunktur, Bemer vaskulär terapi och Mindfulness.

Processen startar med 7-14 dagars grundutbildning på internat eller i öppenvård med ett års uppföljning som åtföljs av förstärkning, fördjupning och utvecklingskurser med jämna mellanrum (ca varje halvår). Detta sker i olika steg (se behandling) med uppföljning i grupp och individuellt mellan utbildningarna. Både utbildning och uppföljning handlar om personlig utveckling och träning i den miljö och med de personer där kunskapen ska användas. Personliga problem hanteras individuellt med en behandlare eller coach mellan gruppträffarna. Ingår gör också utbildningar för anhöriga och arbetsplatsen.

Nässjömodellen och Sofieholmsmodellen

NLP/EFT modellen har haft olika namn utifrån var jag har haft min anställning. Under 90 talet i Nässjö hette den ”Nässjömodellen” 2002 fick den sitt nuvarande namn när EFT och meridianterapierna tillkom. De senaste 6 åren i Eksjö hette den ”Sofieholmsmodellen”

Det ska någonting heta, men man kan fundera i lämpligheten att döpa något till NLP och EFT då metoderna inte sanktionerats av socialstyrelsen för missbruksbehandling ännu. Det har dessutom då och då varit negativa skriverier speciellt om NLP men ofta har det handlat om utövarnas sätt att använda NLP i eget vinstintresse och utlovade resultat. Och det har ingenting med NLP att göra och är inte tillåtet om man har en seriös NLP utbildning. Du kan använda det mesta oseriöst, även NLP. Men det kan man med en hammare också. Hammaren ska användas att slå i spik med, inte slå någon i huvudet med.

NLP är en modell som har skapats genom att studera människors kommunikation och som används av alla människor oavsett vad man kallar det. Dessutom har NLP och EFT ett bredare användningsområde än missbruk och beroende. Det är applicerbart på det mesta. Och det är så roligt och inspirerande för det ger för det mesta positiva resultat direkt och som är bestående.

Ett bidrag till utveckling av missbruksvården

Min tanke med namnet NLP/EFT modellen var att jag ville stå för det som varit överlägset mest framgångsrikt i missbruksvården i sin helhet där jag har arbetat. Jag har seriöst provat det mesta genom åren och även sett andra göra detsamma. NLP är tillsammans med EFT och Delpersonligheter det som varit intressantast för deltagare i alla behandlingskurser som genomförts enligt alla de utvärderingar som har gjorts. Anledningen är att modellerna är stimulerande, de är lätta att lära, de ger resultat direkt, de stämmer överens med människans tänkande och du kan personligen fortsätta att använda dessa modeller för resten av livet. De finns alltid där du är.

Förbättra missbruksvården

Jag vill också bidra till utvecklingen och förbättra missbruksvården (det behövs) och då finns det väl inget annat sätt än att utöva det, förmedla ca 40 års erfarenheter och all förvärvad kunskap till människor, samarbeta och utvärdera det. Jag vill också göra det synligt så fler människor kan prova själva, skapa sin egen upplevelse, bilda sin egen uppfattning och kunskap. Själv försöker jag alltid ta reda på fakta. Lyssna på andras erfarenheter och framförallt testar jag själv innan jag dömer något och jag är övertygad om att andra seriösa personer gör det samma.

Kravspecifikation

Docent Inkeri Barenthin skrev i sin bok ”När ingenting annat hjälper” (kan rekommenderas) en kravspecifikation som hon krävde hos de metoder eller tekniker hon sökte och skulle använda och det stämmer på mitt sätt att tänka om detta. I korthet lyder det så här.

 • De ska passa in i en stressad tillvaro och vara lätta att använda
 • De får inte vara skadliga utan ska kunna användas på ett tryggt sätt både på egen hand och med en terapeut eller coach.
 • De ska vara roliga och uppmuntrande och inte bara avlägsna spänningar och blockeringar utan tillföra kroppen och sinnet glädje och tillit. Det måste alltid finnas en väg ut även med svåra känslor.
 • Även om de inte har vetenskapligt stöd ännu så ska de bygga på mänskliga erfarenheter som beskrivs i gamla visdomsläror eller i modern psykologi.
 • Dokumentation av resultat ska finnas antingen i form av forskning eller i form av ett övertygande stort antal människor både lekmän och terapeuter som har berättat om sina erfarenheter. (kolla EFT)
 • De ska inte kosta mycket varken att lära eller utöva.
Första kontakten med NLP och Lösningsterapin.

Min första konkreta kontakt med NLP fick jag i Lars-Erik Uneståhls 20 poängs kurs ”Person, team och ledarskap” där en modul handlade om NLP. Jag fick i kursen tillgång till Anthony Robbins bok ”Din gränslösa styrka” vilket blev en inspirerande upplevelse. Den finske psykiatrikern Ben Furman gav ut boken ”Lösningar för missbrukare” vilket var ett helt annat sätt att tänka kring missbruk. Det stämde dessutom med mitt sätt att tänka. Inso Kim Berg och Scott Miller gav ut böckerna ”Att lösa alkoholproblem”  och The miracle method med lösningsterapi.

Hänsyn och varningsord

Jag fick också tillgång till boken ”Konsten att övertyga” av Thure Eneroth. En civilekonom som var en av de första som gick utbildning i NLP i USA för bla en av grundarna till NLP. Eneroth börjar boken med att ge en uppmaning till den som läser hans bok och som har följt med mig ända sedan dess och som jag ofta tänker på i mitt yrke som behandlare, utbildare och coach.

Träna och visa hänsyn!

Kunskapen som du står i begrepp att ta åt dig är oerhört effektfull. Ingen kunskap blir dock din utan att du använder den kontinuerligt och lär dig behärska teknikerna. När du sedan behärskar metoderna skall du tänka på att visa hänsyn! Den som använder sin kunskap till att negativt manipulera andra kommer själv lida av effekterna i slutändan. Som man bäddar får man ligga!

I kapitlet Konsten att övertyga i boken har Eneroth ytterligare en tänkvärd text som tillsammans med ovanstående varit en riktlinje för mig. Det har hjälpt mig många gånger i frestelsens stund.

Varning

Innan du går vidare i texten och lär dig vad som presenteras, vill jag varna dig. Det du nu kommer att få lära dig kan missbrukas. Använder du dina nya kunskaper på ett sätt som ensidigt gagnar dig själv och dina intressen manipulerar du andra i ordets negativa bemärkelse. När människor märker att de blivit lurade, vill de  ha revansch. Se därför till att deras mål också tillgodoses, så slipper du jagas av gamla synder.

NLP/EFT modellen bygger på

Engagemang   Ansvar   Samarbete   Respekt   Flexibilitet

Vad är NLP/EFT modellen

NLP/EFT modellen är en kognitiv, upplevelsebaserad, behovsstyrd, flexibel och anpassningsbar helhetsmodell som ger de resultat du vill och bestämmer dig för. Den har från början (89) utarbetats och utvecklats i arbetet med missbrukare/beroende och deras anhöriga både inom kommunal öppenvård och det privata näringslivet. Under de senaste 25 åren har även psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar och utbrändhet testats med bra resultat.

Erfarenheter och inslag från utbildningar, utvärderingar, behandlingskurser, praktiskt arbete, möten och samarbete med vårdsökande, deras anhöriga, kollegor och forskning har vävts samman till en flexibel, effektiv och väl fungerande behandlingsmodell. Modellen innehåller olika metoder, konkreta modeller, olika handlingsprogram, behandlingsstrategier, korta och långa utbildningar och övningar för både problem, rehabilitering och utveckling för alla inblandade.

Varje metod i modellen är i sig en framstående arbetsmodell eller terapimetod i mötet med människor och är testade under lång tid inom missbruks och beroendebehandling och andra psykiska problem både i grupp och individuellt. Metoderna kan användas och kombineras tillsammans utifrån önskemål, behov och mål vilket gör att modellen är bemötande, konkret och den mest flexibla av alla behandlingsmodeller. Det är dessutom ett stimulerande och roligt arbete.

NLP/EFT modellen  

Utgår från ett lösningsinriktat tänkande och arbetssätt vilket innebär att ha mest fokus på och göra mer av det som fungerar och förstärka det och i första hand bara laga sådant som är trasigt.

Är en anpassningsbar helhetsmodell för både öppenvård, slutenvård, socialtjänst, skola och privata företag och kan snabbt appliceras inom verksamheter där man sysslar med behandling, rehabilitering, utbildning, utveckling och kommunikation.

Är resultatgivande på problem av olika slag såsom alkohol, droger, psykisk obalans, långtidssjukskrivning, arbetslöshet, stress-symtom och fobier. Den är effektiv för personlig utveckling, ledarskap, bra relationer i arbetet och i familjen.

Lär ut tekniker för att reducera, förändra och kontrollera känslomässiga hinder i form av ångest, sug, rädsla, sorg, begränsad tro, negativa tankar och utvecklar din självkänsla och bidrar till att uppnå dina mål.

Är ett kognitivt, roligt,  flexibelt och utvecklande arbetsredskap för personer som arbetar med kommunikation, behandling och utveckling inom socialtjänst, skola, rehabilitering och coachning.

Är en konkret,  flexibel och respektfull (ansvar utövaren) modell som är anpassningsbar till det mesta inom de flesta områden..

Arbetar systemiskt både medvetna och omedvetna tankemönster och processer.

Är inriktad på förändring och resultat snarare än att lösa problem.

NLP/EFT modellen är både planering, instruktionsboken, verktygslådan och terapin i ett paket hur man kan förändra och utveckla.

Varför ska du lära dig NLP/EFT modellen?

Det är en bred, flexibel, pragmatisk modell som ger resultat och ofta direkt. Ett effektivt arbetssätt för förändring av beroendeproblem, psykisk obalans utveckling och utredningsarbete.

Den är anpassningsbar till det mesta i problem och utvecklingsväg.

Du får bättre kommunikation och kontakt med dig själv och andra.

Du lär dig hantera dina egna känslor och tillstånd. Men även  påverka och hjälpa andra.

Du kommer ofta åt symptom som du inte kommer åt annars.

Du blir flexibel med en stor och bra verktygslåda för hantering av känslor/tillstånd, problem och utveckling.

Du utvecklar självkänsla och självförtroende hos dig själv och andra.

Det leder till positiva förändringar.

Du har roligt under tiden.

NLP/EFT modellen är en modell som gör skillnad

Grunden i NLP/EFT modellen

Helhetsperspektiv

Modellen bygger på innehållet och strukturen i personens liv och kopplingen till samhällsapparaten vilket kräver ett helhetstänkande. Modellen anpassas till personens behov, tänkande och mål. Det är viktigt att behandla både kognitivt, mentalt, andligt och kroppsligt och i verkligheten där personen befinner sig. Modellen omfattar också människor som finns i närmiljön.

Speciellt fokus är på förändring i nuet, hantering av tillstånd/känslor, självbild/känsla, hälsa, kroppsliga symptom, sysselsättning, relationer, utveckling och framtiden. Men även upplevelser, mönster och ankringar från det förflutna.

NLP/EFT modellen innehåller kunskap, utbildningar och konkreta verktyg för alla inblandade.

Tillståndsbunden inlärning

Det du lär dig kopplas redan vid inlärningstillfället  till den miljö där kunskapen ska användas både fysiskt och mentalt och till det tillstånd du befinner dig i när du lär dig. Planering och förändring av vardagliga rutiner är en viktig del av detta. Vi tänker mentalt in i framtiden och skapar interna bilder och filmer i vårt inre som kopplas visuellt, auditivt och känslomässigt till den miljö där den ska användas. De förankras med hjälp av olika mentala tekniker. Du får ett direkt kvitto om det fungerar genom att du ofta kan testa direkt.

Eget ansvar

Det finns bara en du kan förändra och det är du själv. Förändring bygger på det egna viljan och den egna ansvaret. Ju mer ansvar du tar desto bättre, desto större kontroll och frihet har du. Individen ska själv äga sin förändring och utveckling.

”Jag kan mata dig med fisk så blir du mätt denna dag, men om jag lär dig fiska blir du mätt hela livet”

Samarbete

För att personen ska få sina behov åtgärdade och sina mål uppnådda är samarbetet med personen viktigt men också att samverka med viktiga personer i dennes liv och övriga nätverk runt omkring vid behov. Ju större problem ju mer samverkan behövs. Fördelen med modellen är fysisk och mental närhet till de flesta inblandade.

Vilka ska vara med på denna resa?

Lösningsinriktat tanke och arbetssätt

NLP/EFT modellen bygger på ett lösningsinriktat tänkande vilket innebär att bara laga sådant som är trasigt med kropp och själ. Fokus till största delen på resurser, kompetens och undantag från problemen. Förstärkning av positiva tankemönster och beteenden. Jobba i nuet med inriktning mot framtiden. Tro på individens egen förmåga och förmedlar den tron till personen. Personen ska ”äga sin förändring”

Antaganden/livsfilosofier

Modellen bygger på NLP antaganden (läs under fliken NLP) som tillsammans med Lösningsinriktade antaganden (läs under fliken lösningsinriktad arbetssätt) och de 12 stegen (läs under 12 steg) bildar grunden i arbetet/tankesättet tillsammans med NLP:s grundpelare (läs under NLP). Riktlinjer att leva efter i praktiken och i den verklighet där du befinner dig vilket förenklar ditt liv och gör det mesta möjligt. Du kan skapa dina egna antaganden och livsfilosofier.

Möte i mentala/kognitiva/andliga kartan

Nyckeln till detta är att skapa ”rapport” (god kommunikation) genom aktivt lyssna och respektera individens mentala karta, behov och mål. Anpassa behandlingen/utbildningen till det. Tro på individens egen förmåga att lösa problem och utveckla sin egen framtid och förmedla den tron till personen. Du får den respons du framkallar. Det är dessutom gratis handledning.

Det är också viktigt att du har rapport med ditt inre för möte med det förflutna vid behov.

Förändringsprocesser

Är att gå från det gamla till det nya vilket ofta är förenat med känslor av ångest, rädsla, oro och sorg och som är viktigt att hantera. Därför är det av betydelse att vi är i kontakt med oss själva både i den inre och yttre verkligheten och processen. Förändring börjar med att vilja ha en förändring och skapa mål hur du vill att det ska vara.

Tänk på att du är där du just nu därför du behöver vara där och du har gjort det valet just nu.

 1. Hur är det nu?  2. Hur vill jag ha det?  3. Vilka hinder finns?  4. Vilka resurser behövs?  5. Eliminera hindren 6. Testa resultatet i praktiken
Flexibilitet

Tillsammans med de konkreta verktygen modellens styrka. Mest fokus på nuet. Modellen är anpassningsbar till det mesta i problem, förändring och utveckling. Flexibiliteten gör att det blir en personlig prägel på behandlingen och förändringsarbetet som riktas mot personens specifika behov nu och i framtiden men även behandlar det förflutna. Ju mer hänsyn till dessa behov ju effektivare behandling, förändring och resultat. Ju fler val du har desto fler möjligheter att lyckas (resurstillstånd). Förändra det du gör tills du uppnår det du vill.

Flexibilitet uppnås genom träning, träning, träning.

Problem är tillstånd

Problem är till stor del subjektiva upplevelser i form av tillstånd, känslor, begränsande trossatser och beslutsprocesser som du väljer att tolka och uppleva som problem utifrån tidigare inlärda mönster. Dessa går att förändra vilket är en förutsättning för att lyckas.

”Men ….. Du kan inte lösa problemet med samma tänkande som skapade det. ”Albert Einstein

Hantering av tillstånd/känslor

Du lär dig att inventera och hantera tillstånd/känslor med hjälp av kunskap, samtal och men framförallt effektiva och konkreta  självhjälpsmetoder. Hantering av tillstånd/känslor är en förutsättning för att göra förändringar speciellt när det gäller ångest, sug, rädsla, sorg, balans i livet och skapa framtida framgång.

Positivt språk/självsnack

Ditt undermedvetna kan inte direkt processa negationer (ex ordet inte). Negationer är en sanning för det medvetna sinnet. Självsnack är ett sätt att programmera ditt tänkande och din kropp. Dina ord påverkar varje cell och sätter igång en process i hjärnan och kemisk process i din kropp. Om du förändrar ditt självsnack så förändrar du dina tankar, beteenden och känslor positivt eller negativt. Det blir som du tänker.

Gå till något snarare än gå bortifrån

Energin och fokus koncentreras till stor del på hur du vill att det ska vara och hur du vill tänka och känna i framtiden. Det innebär att det mesta fokus läggs på nuet och framtid, där du ska leva ditt fortsatta liv. Genom att koncentrera dig på framtiden kommer du automatiskt att konfronteras med delar av det förflutna. Men ”det förflutna är inte här nu”  Ska du gå bortifrån ett missbruk eller ska du gå mot ett bra mående?

De konkreta verktygen

NLP/EFT modellen innehåller metoder, modeller, verktyg (stor mental och kognitiv verktygslåda) och tekniker för att hantera det mesta av tillstånd, känslor och hinder för förändring och utveckling. Modellen går att applicera på det mesta i problem och utvecklingsväg. Vetskapen om att du kan hantera alla slags känslor/tillstånd gör att du känner en inre mental trygghet och inspiration som då även aktiverar dina dolda kunskaper och resurser. Det du inte vet kan du lära dig. Men …. Du vet ofta mer än du vet att du vet! Det är samtidigt viktigt att påpeka att det är ett koncentrerat arbete och regelbunden träning för att lära sig dessa verktyg och tekniker för att förändra sitt tänkande.

Det breda utbudet (smörgåsbordet)

Modellen är en helhetsmodell genom att den fokuserar på de olika delar och målområden i en människas liv men specifikt de fyra viktiga som du alltid befinner dig i nämligen självbild/känsla, sysselsättning, relationer och hälsa. Den innehåller olika metoder och modeller (smörgåsbordet) som är väl testade och förankrade för kommunikation, förändring och utveckling både mentalt och kroppsligt.

Den korta utbildningstiden

Utbildningen är intensiv i 5 till 16 dagar vilket innebär att du är minimalt borta från jobbet och hemmet. Den går också genomföra på kvällstid. Du utvecklas kraftfullt på kort tid. Detta åtföljs av uppföljning i form av grupp eller individuellt. Individuella samtal efter behov. Det kan förkomma familj, nätverk och arbetsplatsträffar av olika slag allt efter behov. Det ingår också kortare utbildning för anhöriga och arbetsplatsen.

Utbildning på dig själv och skapandet av din framtida identitet

Detta är en utbildning under en begränsad och flexibel men strukturerad tid beroende på behovet. Du får grundläggande kunskaper om människans tänkande och hur kopplingen mellan kroppen och psyket fungerar Du lär och skapar de verktyg du behöver för att förändra det du behöver förändra. Du utvecklar dina förmågor och resurser för att skapa mental balans och en inre harmoni med syfte att kunna styra ditt mående i positiv riktning i all framtid.

Utbildning och terapi samtidigt

Modellen fokuserar specifikt på 7 huvudområden

Kommunikation

Du lär dig kommunicera med både dig själv (inre värld) och andra (yttre världen) verbalt och icke verbalt. Hur du skapar och underhåller relationer. Du får den respons du framkallar.

Mental kontroll

Innebär att får lära dig och tränar ett stort antal självhjälpsverktyg som gör att du kan hantera och kontrollera både positiva och negativa tankar och stress symptom. Förstärka och utveckla fungerande upplevelser, tankemönster och beslutsstrategier.

Känslomässig kontroll

Tillståndet först. Konsten att stänga av tankarna och fokusera på känslan i kroppen som du med hjälp av enkla och effektiva verktyg lär dig att hantera och bearbeta.

Personlig utveckling

Här är framförallt fokus på arbetet med värden, trossatser (föreställningar), delpersonligheter, självkänslan, beslutsstrategier,  hantering av känslor och skapandet av mål.

Förändring

Du lär dig olika tillvägagångssätt och tekniker för omvandla problem och begränsningar till resurser och att utveckla och förankra dessa. Ibland är det viktigt att ladda ur specifika upplevelser som fobier, begränsande trossatser och traumatiska upplevelser för att komma vidare i utvecklingen.

Hälsa (hälsosam identitet)

Du lär dig att påverka inre processer och ditt tänkande i positiv och utvecklande riktning. Till detta hör kost, motion, mental och kroppslig balans och energi vilka alla går att påverka. Psyket och kroppen är delar av samma system.

Här är kombinationen Mental träning, EFT, Energimedicin, Akupunktur och Bemer ett framgångsrikt koncept. De här metoderna är testade tillsammans under tio år i öppenvården.

OBS: Modellen ersätter inte läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Framtid

Du skapar din framtid genom invertering av ditt förflutnas värderingar, trossatser och upplevelser och gör de förändringar och förstärkningar du behöver och vill göra. Du bestämmer hur din framtid ska se ut. Den framtid där du ska tillbringa ditt liv.

Tillämpningsområden för NLP/EFT modellen

 • Alkohol/Drogbehandling
 • Annan beroendeproblematik
 • Personlig utveckling
 • Konfliktlösning
 • Kommunikation
 • Stresshantering
 • Presentation
 • Utredning
 • Mental kontroll
 • Psykoterapi
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Förhandling
 • Utvecklingssamtal
 • Hälsa
 • Långtidssjukskrivning
 • Sport
 • Coachning
 • Relationer
 • För att det är roligt och utvecklande
 • Skapa energi
 • Fobier
 • Ha roligt

Metoder som ingår i NLP/EFT modellen

Metoder och modeller har tillkommit och provats, utvärderats och etablerats under de år behandlingsmodellen har skapats och vissa har använts i kommunal öppenvård sen 83. Det  gör att modellen är mycket flexibel och lätt anpassningsbar till människors olikheter. Ett av de ofta förekommande beskrivningar som gjorts av deltagare i behandlingar har varit ”det är som ett smörgåsbord” Jag har satt ut årtal för information om utvecklingen av de viktigaste metoderna.

Socialstyrelsen rekommendationer ingår i modellen.

Kognitiva metoder speciellt riktade till förändring av tanke/beteendemönster och känslor
 • Funktionellt tänkande. 1980

Verklighetens logik. Mitt evidensbaserade tänkande.

 • Beteendeterapi  1986

Systematisk desensibilisering. Konstruktion av hierarkier som konfronteras under avslappning.

 • NLP  (hur människan kommunicerar) Självhjälpsmetod 1990

Manualen på dig själv brukar jag kalla NLP.  Eller varje människas egendom. NLP är en heltäckande och flexibel metod. NLP är en skattkista som aldrig sinar. Men det kräver kunskap, praktik och respekt att utöva NLP. Det är roligt, effektivt och utvecklande.

 • Lösningsinriktat tanke/arbetssätt  (grundtänkande i modellen) 1988

Den mest konkreta, enkla, respektfyllda  och målinriktade metoden av dem alla. Fokus på lösningar och undantag från problemen. Laga bara sådant som är trasigt och gör mer av det som fungerar annars gör något annorlunda. Hur ser livet ut när du inte har problem? Kan det vara enklare?

 • Tidslinjeterapi  (möte framtid och förflutna) 1998

En invertering och åtgärdsmetod där fokus är på din inre kunskap både från det förflutna, nuet och framtiden.

 • Psykosyntes  (möte med dina delpersonligheter) 2000

Ett arbete med ditt inre i form av olika inre personligheter. Din sk ”inre familj” Varje personlighet tar ansvar för sitt agerande och sin utveckling. Ett populärt sätt att jobba med problem och utveckling. Självhjälpsmetod.

Nationella riktlinjer.

Metoder rekommenderade av socialstyrelsen

 • KBT   (Kognitiv Betendeterapi)  1997

Bygger på antagandet att människans svårigheter har sitt ursprung i sambandet mellan tanke-känsla-handling. KBT och beteendeanalyser i kombination med NLP och EFT fungerar bra.

 • 12 steg program (Minnesotamodellen) 1988

En metod som har missbruket och alkoholisten i centrum och jobbar efter sjukdomsbegreppet och AA:s 12 steg. Jag kom i kontakt med 12 steg första gången 85.

 • CRA   (Community Reinforcement Approch) 2008

En metod som jobbar med social rehabilitering och förstärkningspedagogik. Har utvecklats främst för personer med svåra beroendetillstånd. Syftar till att förändra samspelet mellan personen och omgivningen.

 • MI    (Motiverande intevjuver) 2007

Ett förhållningssätt som bygger på att motivera och att personen själv har förmåga och ansvar för förändring.

Metoder att hantera tillstånd/känslor

 • EFT (verktyg för balansering av känslor och tillstånd). Självhjälpsmetod 2001.

EFT kompletterar alla kognitiva metoder och kan provas på allt. Brukar fungera där inget annat fungerar. En metod som du bär med dig och kan använda var du än är. Varje människas egendom.

 • TFT  (tankefältsterapi) Självhjälpsmetod. 2002

Äldre kusin till EFT. Man tappar på specifika punkter för specifika symptom. Kan provas på de flesta problem.

 • TAT  (terapimetod för trauma, övergrepp osv) 2004

Kan användas till flesta tillstånd och förändring av tankar.

 • EMI (eye movement integration) 1998

Kusin till EMDR och bygger på NLP;s representationssystem. Metod för arbeta med och ladda ur bla PTSD och trauma.

Kroppsorienterade metoder

 • Mindfulness  (här och nu) 2009

Vikten att vara medvetet närvarande i nuet och att andas rätt.  Avslappning och Meditation.

 • Avslappning (fysisk avslappning i kroppen) 1987

Ett sätt att befria sig från fysiska och psykiska spänningar i kroppen i kombination med att träna att andas rätt.

 • Mental träning  (för kroppens och psykets välbefinnande) Självhjälpsmetod. 1987

Grundtanken är att vi styrs av bilder som påverkar våra tankar, känslor och beteenden på ett omedvetet plan vilket går att påverka. En metod alla människor skulle kunna för att bli mer kunnig för att skapa mental balans.

 • Energimedicin  Självhjälpsmetod) 2004

Enkla och konkreta övningar för kroppens välmående. Känslomässiga och fysiska reaktioner, vanor av tankar eller mönster av beteenden kan förändras genom använda tekniker av Energimedicin.

 • QiGong  Självhjälpsmetod 2001

För kroppen och sinnets välbefinnande.

 • Akupunktur  (öronakupunktur för de flesta symptom) 2004
 • Acupressure

Två alldeles utmärkta komplement till alla de andra metoderna.

 • Bemer  (kroppens välbefinnande) Självhjälpsmetod 2005.

Vetenskaplig erkänd och godkänd medicinsk apparat för framförallt mikrocirkulationen i kroppen. Ett viktigt inslag i beroendebehandling. Fungerar bra ihop med alla de andra metoderna. Använd och testad ihop med Akutpunktur och EFT sen 2005.

 • Airnergy  (komprimerad andning). 2005.

Andra metoder som provats är Andningstekniker, Medicin, TA, BSFF, Miljöterapi, Aktiviteter, och kombinationer av alla metoderna.

Metoderna kan användas var och en för sig men kan med fördel kombineras vilket är en av NLP/EFT modellens styrkor. Du kan ex ligga på Bemer samtidigt som du andas i Airnergy, får akupunktur, använder EFT och har ett kognitivt samtal. Användningen styrs av behov, önskemål, typ av problem och mål.  Det mesta kan mötas, läras och behandlas.

Modeller som utgör grunden i arbetssättet

Till varje modell finns ett arbetsmaterial.

Kommunikationsmodellen (människans tänkande)

2014-08-17 10.51.27

Information sker genom dina sinnen. Se, höra, känna, lukta, smaka vilka tar emot miljontals impulser i sekunden. Vi kan inte medvetet tänka på alla dessa impulser samtidigt därför måste dessa filtreras och läggas i sina respektive fack i hjärnan. Filtrering av informationen sker genom filtren uteslutning-generalisering-förvrängning och finsorteras genom metaprogram och jämförs med våra värden, vår tro, upplevelser/erfarenheter och utifrån detta fattas ett beslut.

Informationen processas i din interna representation (tänkande) vilket skapar en känsla vilket i sin tur blir ett tillstånd i kroppen (fysiologi) vilket påverkar din handling/beteende. Denna process sker till största delen omedvetet (tankemodellen).

Uteslutning

Vad skulle hända om vi ständigt var medvetna? Vårt tänkande skulle bli så belastat att vi inte skulle vara kapabla att processa något av det. Vi skulle troligtvis bli överbelastade och utbrända ganska snabbt. Därför utesluter vi det mesta av informationen tills du blir uppmärksam på den. Vi behöver en mycket liten del av information för att kommunicera verbalt med varandra (Chomsky).

Generalisering

Vi reducerar en mängd information genom att generalisera den. Människan är bra på att uppmärksamma mönster, regelbundenhet och att skapa abstrakta principer och regler. Generalisering tillåter oss att känna igen saker tex olika stolar. Vi vet att det är en stol även om de inte är likadana. Vi behöver inte lära hur vi ska cykla varje gång vi sätter oss på cykeln. Kunskapen finns omedvetet och aktiveras när du behöver den. Vi generaliserar också våra upplevelser. Ex en enda negativ händelse kan få oss att uttrycka ”det här var en riktig skitvecka” Vi lär genom generalisering.

Förvrängning

Vi förvränger information genom att göra samband mellan vad vi uppfattar och vad vi menar. Vi förvränger genom att sätta etikett på världen och tolka den och dra slutsatser. Vi förvränger också information genom vår tro. Fantasi är ett sätt att förvränga. Vi kan ex möblera en lägenhet i tankarna så att det känns verkligt men det är inte verkligheten.

Metaprogram (se nedan)
Värden

Värden är hur vi bestämmer huruvida våra handlingar är bra/dåliga eller rätt/fel. Värden är hur vi känner om våra handlingar. De är personlighetens kärna. Du bestämmer och väljer utifrån dina värden. Gemensamma värden förenar människor. När du upplever att du har problem har du ofta en konflikt med något av dina värden.

Tro

Tro är övertygelser att vissa saker är sanning även om de inte är det. Det är din tro eller föreställning. Vi är alltid associerade när vi tror och handlar därefter. Det vi tror är sant för oss just då. På denna nivå sker den mesta av utveckling och lösning av problem. Det första är att förändra sitt trossystem och sen handla. Det enda som kan stoppa dig från att skapa det du vill är dina begränsande och negativa trossatser/föreställningar och okunskap.

Minnen/Upplevelser

Minnen påverkar en persons uppfattning och personlighet. Vi har upplevelser både positiva och negativa från det förflutna. Minnen från det förflutna är en stark komponent i ett förändringsarbete. Ofta kopplade till en begränsad tro. De är hur vi är.

Beslut

Relateras till minnen genom beslut tagna i det förflutna. Beslut om vem vi är, vad vi kan och inte kan och kopplingen till värden.  Speciellt begränsande beslut kan påverka vårt liv negativt. Problemet med många beslut är att de gjordes antingen omedvetet eller i en mycket tidig ålder och är glömda för det medvetna tänkandet. Beslut tas i det omedvetna ca en halv sekund innan det kommer till det medvetna kännedom.

Ansvarsmodellen

Ansvarsmodellen

Fokus på dig själv, resultat och eget ansvar. När du förflyttar ditt fokus till

 • andra
 • droger
 • alkohol
 • förflutna
 • negativa tankar
 • bortförklaringar
 • lögner
 • ursäkter
 • försvar  

Så förflyttar du fokus på någonting utanför dig själv och tappar delvis kontrollen vilket leder till tillfälligt stopp i din kreativitet, utveckling och minskar möjligheten att hitta lösningen till ditt problem/hinder. Du kan bara förändra och ta ansvar för ditt eget tänkande, känslor och beteende.

Hur mycket ansvar tar du för ditt liv på en skala mellan 1-100 just nu? Vad ska och kan man ansvara för?

 • Skilja på handling och känslor?
 • Se möjligheter utan att blunda för svårigheter?
 • Förflytta uppmärksamheten från tankar/känslor till handling?
 • Ta itu med hinder som finns mellan dig och den framtid du vill ha?
 • Förändra klagomål till önskemål?
 • Ha siktet inställt på det du vill?
 • Uppmärksam på de små förändringarna som sker?
 • Ta reda på fakta och syften?

Ta alltid ansvar för dig själv och ditt tänkande/ känslor  och beteenden därför det leder till något märkligt. Helt plötsligt öppnar sig en ny värld av möjligheter när jag återtar makten och kontrollen över mitt liv och kan bestämma hur jag vill må och bete mig.

Tankemodellen med tänka/känna frågor och tankepaus

Situation-Tanke-Känsla-Handling … Stop! (tankepaus) … Hur vill jag tänka/känna … egentligen? Vad är syftet?

Mer info inom kort

Metaprogram

Filter som detaljsorterar information. Genom att ha kunskap om en persons metaprogram kan man förstå och möta personen i dennes egen värld och språk vilket förenklar kommunikationen.

Motivationsegenskaper
Till/Bortifrån  (riktning)

När en person motiveras av vad de vill eller genom vad vill undvika.

Till: Motiveras genom mål och känslan av att uppnå dem. Fokus på vad de vill och noterar inte hinder och problem i någon större utsträckning. Blir inte motiverade om det inte finns mål att röra sig emot.

Bortifrån: Motiveras av att förflytta sig från hinder och problem. Har fokus på dessa och motiveras av att lösa dem först innan de kan gå vidare. Fokuserar inte på mål i någon större utsträckning.

Proaktiv/Reaktiv (handling)

Hur en person väljer att handla. Antingen genom att ta initiativ eller genom att vänta tills någon annan gör det?

Proaktiv: Aktiv igångsättare. De kan gå in i situationer nästan automatiskt utan att tänka efter eller analysera situationen. De är bra på att få jobben gjorda. De väntar i regel inte på andra vilket ibland kan skapa konflikter.

Reaktiv: Väntar på att andra ska ta initiativ eller att situationen är rätt. De tänker och analyserar och vill gärna förstå innan de gör något.

Internt/Externt (källa)

När en person bedömer baserat på sina interna mönster och erfarenheter eller genom externa källor eller personer.

Internt: Bedömer baserat på sina egna interna mönster. Motiveras av att bedöma, ta initiativ och besluta själv. Är ofta till och alternativ människor.

Externt: Bedömer baserat på externa källor och rådgivning. Motiveras av att analysera själv och genom feedback. Påverkas gärna av andra människor.

Alternativ/Rutin (orsak)

När en person föredrar alternativ eller hellre följer etablerade rutiner och mönster.

Alternativ: Motiveras genom många val och skapandet av möjligheter och system. Är inte alltid så intresserad av att följa dem själv. Böjer och tänjer på regler.

Rutin: Motiveras av tydliga regler och att följa dem och komplettera en logisk process. Är intresserad av att veta nästa steg och vill veta hur man ska göra någonting. Är inte så intresserad av att böja och tänja på regler.

Likhet/olikhet (beslutsfaktor)

På det sätt någon reagerar på förändring och förekomst av förändringen de behöver.

Likhet: Motiveras av att saker är samma. De behöver förändring vart 15-25 år.

Olikhet: Motiveras genom vad som är nytt och genom konstant förändring. Känns igen på att de ofta har motsatta åsikter. Behöver förändring varje 1-2 år.

Där emellan finns likhet med undantag  och olikhet med undantag.

Möjlighet/Nödvändighet (anledning)

Människor agerar utifrån att de måste göra det (fotboja, LVM) eller att de ser det som en utmaning och möjlighet.

Möjlighet: Motiveras av utmaning och nytt. Men även problem av olika slag. Kan exempelvis se förlust av jobb som en möjlighet.

Nödvändighet: Har behov av något. Motiveras av tvång (LVM, dombeslut osv). Motiveras också av skuld, plikt och till andra.

Arbetsegenskaper

Hur en person processar information, typen av uppgifter och den miljö de behöver för att vara mest produktiva och hur de gör för att fatta beslut.

Omfattning/Storlek

Den storlek av informationen med vilket en person motiveras och är bekväm.

Specifik: Fokuserar på detaljer och har svårare för generell information och se helheter. Ställer ofta detaljerade och många frågor för att skapa en uppfattning av situationen.

Generell: Fokuserar på helheter och generell information. Kan oftast bara hantera detaljer korta stunder. Behöver inte så mycket detaljer för att uppfatta en situation. Blir oftast uttråkade av detaljer.

Stressreaktioner

Hur en person väljer att reagera och agera på stress i en viss situation.

Känslor: Känslomässig normal reaktion. Stannar ofta kvar i känslan. Är empatisk.

Val: Flyttar ut och in i känslor frivilligt och kan vara empatisk.

Tänkande: Reagerar rationellt. Etablerar inte nödvändigtvis rapport med personen. Visar inte så mycket empati.

Själv/Andra (uppmärksamhetsriktning)

Har personen uppmärksamhet på ickeverbalt beteende eller på innehållet i kommunikationen?

Själv: Fokuserar på orden och innehållet och missar ofta kroppsspråket.

Andra: Noterar och reagerar på ickeverbalt beteende och formar kommunikationen efter det.

Person/Sak (organisera)

På det sätt en person föredrar att uppmärksamma människor, relationer eller uppgifter, ideer, system och verktyg.

Person: Fokuserar på personen, upplevelsen, känslor och relationen.

Sak: Fokuserar på uppgiften, systemet, ideer, verktyg och materiella objekt.

Övertygarstrategin

Den typ av information en person behöver för att övertyga sig själv om någonting.

Se: De behöver se bevisen för att bli övertygade.

Höra: De behöver muntlig presentation eller höra någon annan för att bli övertygade.

Göra: De behöver själv göra och prova det för att bli övertygade.

Känsla: De gör bedömning utifrån sin inre känsla.

Övertygarsätt

På det sätt informationen tidigare skapat en process som möjliggjort för en person att bli övertygad av någon eller någonting.

Antal exempel: Hur många gånger behöver personen informeras för att bli övertygad?

Automatiskt: Blir övertygad direkt och vilket förändrar deras beslut.

Konsekvens: Blir aldrig riktigt övertygad. Varje dag är en ny dag och de behöver bli övertygande i stunden om och om igen.

Perioder av tid: Behöver en viss varaktighet av information för att var övertygade.

Metaprogram skulle vara ett obligatorium i skolan och inom behandling. Det skulle underlätta och göra kommunikationen mellan människor mera begriplig och hanterlig.

Du kan gå utbildning för att lära dig metaprogram och hur de kan användas i praktiken för Shelley Rose Chavet från Kanada både fysiskt och nu också online. Kan rekommenderas.

Logiska nivåer   (lös problem och utveckla på rätt nivå)
Högre syfte (vad är syftet)

Hur relaterar jag till andra människor, min kultur och det samhälle jag lever i? Det kan vara religiösa föreställningar eller personliga filosofier och visioner.

Identitet (vem är du?)

Hur ser du på dig själv? Det finns olika sätt att uttrycka sin identitet. Jag är missbrukare, jag är astmatiker, jag är en deprimerad människa, jag är en positiv människa osv. Det är stor skillnad att säga ”jag är astmatiker” än ”jag har astma” Det ena är ett kroniskt tillstånd och det andra är något övergående tillstånd.

Värden (vad är viktigt)

Värden är personlighetens kärna. Det är det som är viktigt och som vi strävar efter såsom hälsa, lycka, trygghet, respekt, kärlek. pengar osv. Du väljer utifrån dina värden. Har du problem har du troligen en konflikt med dina värden..

Tro (vad tänker du om)

Om du tror (föreställer) något så är det sant just då men det behöver inte vara fakta. Våra föreställningar har stort inflytande på vårt beteende och är våra vägledande principer som vi använder för att skapa en bild av världen. De kan vara stödjande eller begränsande.

Förmåga (vad kan du)

En förmåga är upprepade konsekventa handlingar och vanor. Det innefattar tankestrategier och fysiska färdigheter. Det är något du kan.

Beteende (hur gör du)

Beteendet är det vi gör eller inte gör. Vårt beteende är utformat för att vi ska uppnå ett syfte även om syftet inte alltid är tydligt för oss själva. Handling och reaktion.

Miljö. (var är du)

Detta är den miljö och omgivning du befinner dig och de människor du är tillsammans med. Vi kan skilja på inre och yttre miljö.

Vad gör Logiska nivåer?
 • De gör saker som händer mer begripliga.
 • Vilken sorts information du hanterar.
 • Var problemet härstammar ifrån.
 • Vilken nivå det upplevs.
 • Vad är en lämplig nivå att ingripa?
Hur kan man använda Logiska nivåer?
 • Övervaka utveckling och problemsituationer och identifiera var de kommer ifrån.
 • Skapa rapport.
 • När vi kritiserar och berömmer. Vilken nivå?
 • Hitta den enklaste och mest effektiva nivån för påverkan och förändring.
 • När vi ska göra förändringar i vårt liv eller i vår organisation.
 • Göra värderingar mellan människor och arbete, människor och miljö, mellan problem och föreslagna lösningar.
Förändringsmodellen

Vår karta av verkligheten förändras hela tiden. Idag blir kunskaper och värderingar snabbt föråldrade. Det handlar om beteenden, attityder, tankar och även fysiska förändringar. Hypnosterapeuten Wendi Friesen undersökte flera tusen personer hon träffat och kom fram till att det var speciellt 6 saker som var avgörande när man ska göra förändringar. Det stämmer med mina erfarenheter. Den sjunde har jag lagt till.

1. Önskan/Vilja

Du behöver ha en önskan och vilja att förändra. Om du inte har det kommer ingenting hända. Önskan och motivation går hand i hand. Motivationen kan delas upp i olika begrepp som påverkar hur aktiv en person är.

 • Grad av lidande/smärta
 • Önskan av hjälp
 • Önskan om förändring
 • Avstånd till målet
 • Förmågan till förändring
Tro

Du behöver ha en tro att det är möjligt  och att du har förmågan av det som  kommer att förändras, det du önskar och vill, även om du inte vet hur. De flesta trossatser kommer från den träning vi fick i barndomen och vi förstärker dem varje dag genom att prata så (självsnack och repetition). Det första du ska göra är att skapa en bild av framtida händelser,  mål och syften med hjälp av alla dina sinnen.

Identitet

Ett av problemen vid förändring  kan vara identifikation. Din identitet stöds av en mängd trossatser både positiva och negativa. Varje etikett eller diagnos stöder också din identitet om du behåller dem. Förändring innebär att du ska lämna en roll och gå till en ny och lämna invanda trossatser och vanor och skapa nya vilket utlöser en mängd känslor som du behöver hantera.

Självjustering eller självsabotage

Om du försöker förändra något med dig själv så får du ett motstånd från ditt inre som är kopplade till dina etablerade vanor. När man jobbar med att bli av med ett beteende så kommer ditt inre jobba till att börja med att försöka få tillbaka det gamla därför det är en vana. Självsabotage är förmodligen den största orsaken till att det är svårt att göra förändringar. Ett av de vanligaste självsabotagen är att skjuta upp.

Upprepning

Vad är det du gör gång på gång både när du lyckas och misslyckas? Jo, upprepar, vilket förstärker trossatserna att det är så som du tänker. När du försöker förändra ett beteende och det inte lyckas är det för att inte upprepningen finns. För att skapa ett nytt beteende så behöver du upprepa det gång på gång för att skapa en ny vana. Upprepning skapar vanor. Du kan gå på en gräsmatta och gräset viker sig under foten men reser isig gen efter en stund. Men går du där ofta blir så småningom en upptrampad stig. Samma sak med vanor.

Självsnack

Självsnack är ett sätt att programmera din kropp. Dina ord sätter igång tankar, känslor och en kemisk process i din kropp. Om du förändrar ditt självsnack så förändrar du dina tankar, känslor och beteenden positivt eller negativt.

Uppmärksamhet.

Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar du gör och förstärka dessa. Speciellt viktigt är det att upptäcka små förändringar vilket är en del av din självkännedom. Delarna skapar helheten. Den här vanan skapar också en mental kontroll.

Personlighetsmodellen

Den roll eller del du verkar i just nu. Helhetsbilden av dig själv som människa.

Delpersonligheter

Här kommer mer (se fliken Psykosyntes under tiden)

Livshjulet

Livets olika delar och målområden såsom hälsa, självbild, arbete, relationer, ekonomi, fritid osv. Varje del har sina värden och mål och kräver olika åtgärder.

Tårtan

Livet delas i olika delar (tårtbitar). Hur många tårtbitar är aktiva? Ger en bra översikt över personens aktiviteter just nu och var man ska ha fokus på. Ex på aktiviteter är arbete, familj, hobby, föreningsliv, barnens aktiviteter, dricka alkohol, spela osv.

Mer info inom kort

Inventeringsmodeller
Upplevelseträdet

Modellen med trädet som modell symboliserar och strukturerar ditt liv just nu.

Löven symboliserar symptom och sidoeffekter vilka du känner av först. Saker som ex smärta, beroende, ekonomi, astma, vanan att skjuta upp, vikt och relationsproblem. De här symptomen är närvarande just nu och är lättare att bearbeta initialt exempelvis med EFT, NLP eller KBT.

Känslor representeras av grenarna. Vilket är känslan bakom symptomet? Vad exakt känner du när du tänker på ….? Ledsen, ilska, sorg, maktlöshet, stress. osv. När vi bearbetar en känsla så presenterar sig ofta olika aspekter av situationen. Vi kan alltid bearbeta känslan direkt.

Trädstammen representerar dina förflutna händelser. Det finns två sorters händelser. De som händer och är lätta att lämna bakom sig och de som påverkar oss och stannar kvar inom oss. Skillnaden mellan dessa är att antingen har vi eller har vi inte hanterat det känslomässigt eller fysiskt. Exempel på detta är blivit mobbad, blivit övergiven, blivit utsatt övergrepp, fysisk bestraffad, dysfunktionell familj osv.

Rotsystemet symboliserar våra begränsande trossatser. En begränsad trossats är en falsk tro om dig själv eller världen. Begränsande trossatser är slutsatser vi drar baserade på händelser och upplevelser. Jag duger inte, jag är annorlunda, jag är inte värd bättre osv.

Du kan göra ditt eget upplevelseträd och jobba efter det.

Psykologiska blockeringar

Fungerar inte samtal, terapi eller utbildning så kan det bero på psykologiska blockeringar. Ibland kan det vara ett motstånd att lyckas vilket också kan benämnas som självsabotage. Det är ett tillstånd där man tänker rätt men gör fel. Du vet intelligensmässigt hur det ska vara men känslomässigt reagerar du och säger eller gör något annat. På EFT språk säger man att batterierna är felvända och energin går baklänges. Det är viktigt att ha kunskap om detta och åtgärda det.

1. Allmänna blockeringar

 • Negativitet (kroniska negativa tankar, beteenden och händelser)
 • Missbruk (missbrukspersonligheter och beroendeframkallande substanser blockerar alltid)
 • Depression (gör att kroppens/hjärnans system blir trögt
 • Sjukdom (orsakar alltid obalans i systemet)
 • Elstrålning (vistas med el under längre tid har i vissa fall visat sig påverka negativt)
 • Toxiner. Giftiga ämnen som kroppen har svårigheter att tåla och hantera (ex kaffe, parfym, vete, mjölk, gluten osv).

2. Sekundära vinst syndromet

Inträffar när det undermedvetna sinnet uppfattar att det är bättre eller säkrare att behålla ett beteende som negativa känslor, kronisk smärta, extra vikt eller en dålig vana istället för att eliminera det. Det negativa tillståndet är kanske obekvämt men om vi är i det en längre tid så vänjer vi oss och det känns naturligt för kroppen och sinnet. Man kan säga att det blir en del av vår personlighet. Ex på detta är långtidssjukskrivning, utmattningssymtom, alkoholismen osv.

3. Begränsad tro

Är alltid blockerande och är alltid viktigt att göra något åt.

4. Aspekter

Aspekter är grenar på samma träd. Ett ex på detta är att du är rädd att gå till tandläkaren. En annan aspekt är rädsla för borret, en annan för sprutan osv. Varje aspekt behöver behandlas var för sig.

5. Övriga komponenter som kan påverka

 • Kärnproblemet/känslan inte funnet
 • Uttorkad eller torra batterier. Att inte dricka tillräckligt kan vara orsak till att du är tillfälligt i psykisk obalans.
 • Ej tillräckligt specifik (förändring blir effektivare när man är specifik)
 • Dålig motivation (svårare att hjälpa någon som inte vill. Beror ofta på rädsla)
 • Okunskap

Psykologiska blockeringar kan framgångsrikt behandlas med EFT blockeringsbrytare  som inledning på ett samtal eller terapi.

Löken (core transformation)

Livet är som en lök som ska skalas lager för lager för att bearbetas för att komma in till kärnan i mitt inre.

Vinglaset

En viktig detalj i arbetet med människor både för den enskilde och behandlaren är vilket tillstånd du själv och personen du jobbar med befinner sig i vid arbetstillfället eller mötet. Detta gäller generellt för alla människor. Det kan åskådliggöras av följande amatörkonstverk.

2014-08-17 10.26.04

Det upp och nervända vinglaset (vänster) visar vad som händer när du är upptagen av och påverkad av negativa känslor ex ilska. Då smalnar din förmåga av att uppfatta information från någon motpart men även från dig själv. Du är blockerad i ditt tänkande säkerligen till 70-90 %. Inget bra tillstånd för samtal, förhandling, intervjuer etc. Det fungerar dåligt. Ett första steg innan du har samtal eller möte med någon är att du gör något åt ditt blockerande tillstånd. Du skapar ett resurstillstånd genom att använda de tekniker du lärt dig i utbildningen. Då lyssnar du och kan ta in information och kan använda dina resurser för att kommunicera (högra vinglaset) effektivt.

NLP/EFT modellen innehåller många verktyg och sätt att hantera olika känslor, begränsningar och utveckling.

En viktig regel: Var alltid i resurstillstånd när du ska fatta viktiga beslut eller göra något viktigt.

För behandlare/handläggare: Samtala aldrig med motstånd och negativismen. Det fungerar sämre. Vi som jobbar i det här yrket har en uppgift (vi har t.o.m betalt för det) att bemöta människor respektfullt och positivt. Det finns inga omotiverade människor, bara inflexibla behandlare och handläggare.

Vill/Behöver/Vad är syftet?

Bygger på ärlighetsprincipen. Ofta handlar detta om när vi står inför ett val och får ett sug och längtan efter något. Ställ då frågan ”Jag vill ha ….. men … behöver jag (verkligen) det”  Bra fråga att ställa och låta ditt inre avgöra svaret.

Det finns alltid ett syfte med ett beteende. Genom att fråga ditt inre om syftet med beteendet eller tankarna så får du i regel svar (inre röst, känsla, förnimmelse) om du lyssnar och kan då använda din personliga verktygslåda eller åtgärdslåda.

Modeller/metoder att hantera tillstånd

Olika sätt, metoder och verktyg för att hantera akuta tillstånd men även förebygga tillstånd på längre sikt.

Fysisk modell (helikoptern, gommen, blicken upp)

Tankepauser (stop … hur vill jag tänka och känna egentligen)

Rationella frågor (typ, vad är fakta? Hur vet du det?)

Ansvarsfrågor

Målfrågor

Stresshantering

EFT (knacka på allt)

TFT

Energimedicin

Mental träning (visualisering)

Ankring och kollaps  (plus/minus, ankring i flera steg)

Akupressur

Akupunktur

Hur går till?

Det börjar med en kostnadsfri information om NLP/EFT och om modellens möjligheter till förändringar och utveckling anpassat till dig. Du får möjlighet att berätta om ditt problem om du vill.

Lösningen finns inom områdena hälsa, relationer, arbete och självbild både i nuet, det förflutna och framtiden.

En modell att använda
 • Ditt eget tillstånd

En grundförutsättning för ett bra möte är att du själv befinner dig i ett resurstillstånd. Det innebär också att du gör de förberedelser du behöver göra. Du behöver fundera över syftet och målet med samtalet.

 • Rapport

Du behöver möta personen i dennes mentala karta av världen. Här kan problemfritt snack och metaprogram vara behjälpliga. Det är viktigt att inte jobba med motstånd. Du kan redan här behöva hjälpa personen med oro, ångest och rädsla innan nästa steg tas.

 • Samla information

Det kan du göra genom en lösningsinriktad intervju eller NLP målmodell. Vad är personens syfte med kontakten? Problem eller vanor i nuet eller något ur det förflutna? Det är viktigt hur personen strukturerar sina upplevelser. Du kan också behöva göra en beteendeanalys. När du ställer frågor tänk på i vilket syfte du har med din fråga och respektera personens svar. Vad är viktigt för personen?

 • Etablera mål

Vad är det viktigaste problemet. Vad vill personen? Vad kommer vara skillnaden när denne nått målet? När ska det vara uppnått. Du får skilja på akuta mål och mer långsiktiga. Det är viktigt att personen själv bestämmer sina mål.

 • Ta fram resurser

Vilka resurser och kunskaper behöver personen och på vilken nivå befinner sig målet eller problemet? Vilka verktyg behövs?

 • Använda resurser

Det spelar ingen roll vilka resurser eller verktyg som är tillgängliga teoretiskt. De måste användas praktiskt i aktuell situation för att det ska bli någon skillnad. Det är viktigt att du anpassar din information, kunskap och ditt tänkande till personens karta av världen.

 • Testa lösningar

Du kan oftast testa kunskapen, verktygen och målen direkt i verkligheten för få ett kvitto på funktionen. Har det blivit skillnad? Om inte, vad behövs mer?

 • Framtida effekter

Hur kommer det ni gör idag bli en effekt i framtiden? Vad behöver personen ladda ur för att få effekt i framtiden utifrån de mål personen satt upp. Det är också ett riktmärke hur länge kontakten ska fortgå.

Kommer mer

 Behandling, kurser och utbildningar kan ske i grupp eller individuellt.

Grundbehandling i grupp

Sker i form av intensivutbildning halva tiden på internat och halva tiden på hemmaplan.

Uppföljningsgrupp

Individuell behandling

Anhöriggrupp

Utbildningar företag

Studiecirklar

Behandlingskurser

7- 14 dagars Grundkurs på internat eller kombination internat och hemmiljö. Kan genomföras helt i närmiljö både som dag och kvällskurs.

7-14 dagars Förstärkningskurs 7 dagar internat + 7 dagar hemmiljö. Kan genomföras helt i närmiljö.

7 dagars Fördjupningskurs  7 dagar på internat/hemmiljö.

5 dagars Utvecklingskurs på internat/hemmiljö

Uppföljning i grupp eller/och individuellt på alla kurser

Samma kunskap kan ges individuellt men tar längre tid

Mer  information inom kort

Behandlingskurser för anhöriga

Grundkurs  4 dagar.

Fördjupningskurs efter behov

Studiecirklar

Vanebrytarkurs

Stresshantering

Jag äger världen

Ångestskola

NLP

Minimodell av NLP/EFT modellen.

Mer info kommer