Bakgrund

Hösten 1988 var jag på alkoholläkaren Johan Liljenbergs första seminarium enligt Minnesotamodellen (12 steg) på Huddinge sjukhus i 5 dagar. Vi fick bra inblick i modellen. Vi lyssnade på en mängd föreläsningar och träffade en massa intressanta människor i branschen. Vi gjorde studiebesök på flera behandlingshem och på Liljenbergs egen avdelning M 87 på Huddinge sjukhus.

Ett av framträdanden seminariet var Hälsogruppen. Sveriges första öppenvårdsbehandling enligt Minnesotamodellen. De avslutade sitt framträdande  med att efterlysa askultanter. Jag bestämde att jag skulle bli deras första askultant vilket så blev.

I februari 89 kom jag till Hälsogruppen på Götgatan i Stockholm. Jag fick privilegiet att delta i deras behandlingsgrupper både dagtid och kvällstid i en månad. Jag fick lära mig modellen av olika terapeuter, psykologer och läkare. Jag deltog i gruppernas eftervård och gick samtidigt anhörigbehandling som vuxet barn för egen del. Jag gjorde studiebesök på Scania i Södertälje som hade en väl utbyggd organisation för anställda med alkoholproblem  som vid det tillfället uppgick till ca 10000. En egen liten stad i staden. Jag fick en god inblick i 12 stegs programmets filosofier och arbetssätt under min vistelse i Stockholm.En upplevelserik månad.

Jag gick också flertal utbildningar i 12 steg för Jim Steffe och för den amerikanske terapeuten Bill Godell och under de närmaste åren. Jag vistades en vecka i Alfastiftelsens behandlingshem i Tingsryd.

Eksjö bland de första öppenvårdsmottagningarna  i landet med 12 steg

Jag åkte hem till Eksjö full med inspiration och startade den första anhörigbehandlingen enligt 12 steg i april 89 vilken sen åtföljdes av flera grupper. Januari 90 startade jag den första gruppbehandlingen för alkoholberoenden i 5 veckor på dagtid enligt Minnesota modellen på Socialmedicinska mottagningen i Eksjö. Jag genomförde ytterligare två grupper fram till oktober samma år. Då fick jag anställning som föreståndare på Rådgivningsbyrån i  i Nässjö och tillsammans med läkaren L Spång och enhetschef Alf Håkansson startade och byggde jag upp öppenvården i Nässjö. Behandlingen bedrevs med 12 steg som grund och fortsatte fram till slutet av 98 då sista rena 12 stegs behandlingen i grupp genomfördes. Verksamheten utvärderades 95 med intervjuer av tre olika grupper. Ett minnesvärt resultat. Verksamheten gick 99 över till 12 dagars intensivbehandling med det som vi idag kallar NLP/EFT modellen där för övrigt 12 steg ingår. Men det är en annan historia.

Vad är 12 steg?

 

De 12 stegen
 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att vi förlorat kontrollen över våra liv
 2. Vi kom till insikt om att en kraft starkare än vår egen kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de människor vi gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla
 9. Vi gottgjorde alla dess människor så långt det var oss möjligt utan att skada dem eller andra
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel
 11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud – sådan vi uppfattar Honom
 12. När vi som följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer alla våra angelägenheter
Vad är AA och Alanon?

 

Mer info inom kort