Öronakupunktur Öronakupunktur är en del av NLP/EFT modellen för behandling av olika tillstånd i kroppen och kan med fördel kombineras med Bemer och EFT.  Vid öronakupunktur är det vanliga tillvägagångssättet att söka efter och behandla aktiva öronpunkter.

Inom missbruksbehandlingen används NADA som upptäcktes på 70 talet i USA i arbetet med narkomaner och kom till Sverige 1989. NADA består av fem standardpunkter. Fem punkter på varje öra. NADA används vid olika former av beroende men också vid oro, ångest, och sömnstörningar. På senare år har man även börjat behandla andra beroenden såsom spel, sex, ätstörningar och internetberoende.

I NLP/EFT modellen behandlas även andra symptom med akupunktur om personen vill. I örat finns punkter att behandla hela kroppen. Fördelen med öronakupunktur är att du kan bära långtidsnålar eller kulor i örat flera dagar kontinuerligt. Öronakupunktur är ett hjälpsamt komplement till övrig behandling.

Det är viktigt att påpeka att akupunkturen inte tar bort de bakomliggande orsakerna som NLP, KBT, Timeline och EFT gör men det hjälper till att bearbeta förändringen av tillståndet ex smärta och ångest vilket i sin tur påverkar dig känslomässigt speciellt i kombination med NLP/EFT.

Med hjälp av Akupunktur, Bemer och EFT kan man hantera abstinensproblem och speciellt den ångest, oro och rastlöshet  som följer med detta. Akupunktur är ett utmärkt komplement att förstärka effekterna av avslappning, Bemerterapin och EFT. Akupunktur är mycket avstressande och används även vid posttraumatiska stressymptom. Efter terrordåden den 11 september fick mer än 1000 människor öronakupunktur och kliniken har fortfarande öppet. Deprimerade människor kan ha hjälp av akupunktur därför det höjer stämningsläget.

Patienter med dubbeldiagnoser är svåra att hitta fungerande behandlingar till. Akupunktur tillsammans med Bemer vaskulär terapi och NLP/EFT modellen kan vara en verkningsfull behandling för denna grupp. Har testats inom kommunal öppenvård under ett antal år och kan vara värt att testas och utvärderas ytterligare.

Fördelar med akupunktur
 • Det är standadiserat. NADA är samma fem punkter i vardera öra vi behandling. Även andra punkter är de samma beroende på symptomet.
 • Det går snabbt att ge behandlingen.
 • Du behöver inte ta av dig kläder.
 • Den kan ges i grupp inte minst vid abstinens.
 • Du kan sätta långtidsnålar som du kan bära upp 7-10 dagar.
 • Den är kostnadseffektiv. Du kan ge många behandlingar på en timme.
 • Du kan i princip ge den var som helst. (noga med hygien).
 • Icke verbal. NADA är inte kopplat till samtal därför passar det till människor som har initialt svårigheter att/eller inte vill prata.
 • Det är en säker och i stort smärtfri behandling.
 • Inte beroendeframkallande.
 • Omedelbar behovstillfredsställelse.
 • Går att kombinera med andra metoder

Vanliga symptom som har behandlats med framgång med akupunktur  av NLP DinFramtid de senaste åren är:

PMS, smärta, oro, ångest, sug, frustration, sömnproblem, nedstämdhet, allergi, stress, blodtryck.

Prova att behandla dina symptom med öronakupunktur.