”Gör livet lättare att leva”

Lösningsinriktat arbetssätt har utvecklats i vår del av världen de senaste ca 30 åren. Själv kom jag i kontakt med det första gången 88 då jag läste en spännande artikel i DN om en av förgrundspersonerna Steve De Shazer som föreläst i Stockholm. Artikeln handlade om hur man använder ”rosa elefanter” (artikeln kommer läggas i under artiklar) att lösa problem med mobbing. Jag tog kontakt med DN och fick en massa tips av journalisten som skrivit artikeln. Bra service.

Tankesättet stämde med mina tankegångar och gjorde mig inspirerad att skaffa mer information och så småningom gå två terminers utbildning i Lösningsfokuserad familjeterapi, ett antal kortare kurser och en massa helgkurser och workshops med bla Scott Miller, Steve De Shazer, Insoo Kim Berg, Ben Furman, Yvonne Dolan, Charles Johnson och Martin Söderqvist.

94-96 genomförde jag och två kollegor (Torbjörn och Thorbjörn) projektet UR 95 i Nässjö kommun. Syftet var att testa och utarbeta arbetsmetoder med det lösningsinriktade tanke/arbetssättet som grund inom alla områden inom socialtjänsten.

Del 1: Lösningsinriktade intervjuer med klienter med hjälp av team och videokamrer.

Berörda områden var: Missbruk, barn och familj, familjerätt, ekonomi, invandrare och administrativ personal.

Del 2: Utbilda anställda (ca 50).

Målet för oss var att Nässjö skulle bli den första lösningsinriktade kommunen i landet. Projektet är utvärderat och rönte stort intresse från andra delar av landet.

Resultatet av detta arbete blev:

1. Centret för Lösningsinriktat arbete. En mottagning för alla typer av problem.

2. Utbildningar och handledning i Lösningsinriktat arbetssätt för socialtjänst, organisationer och företag i hela landet.

Vad är då Lösningsinriktat tanke/arbetssätt?

En strategi att arbeta utifrån personens egna behov, mål, ideer, resurser och egna lösningar. Vikten av att möta människor i deras karta av världen och respektera personens förmåga, villighet och egna ansvar att lösa problem och utveckla sitt sätt hitta lösningar. Människa ska äga sin egen förändring.

Följande antagande eller filosofier har väglett mitt arbete med människor sedan 92 och är väl synkroniserade med NLP antaganden (se NLP).

Individen, familjen och gruppen gör sitt yttersta för att samarbeta.

Personen kommer till oss för att få hjälp att lösa ett problem, inte för att förändras. Vår uppgift är att hitta samarbetsformer som gagnar personen.

Människor är motiverade och samarbetsvilliga så länge man närmar sig dem på ett sätt som passar dem.

Människor vet för det mesta bäst själva. Laga bara sånt som är trasigt. Respektera individens egen förmåga och villighet att lösa problem på sitt speciella sätt.

Individen, familjen och gruppen gör många saker som är bra för dem oberoende hur dålig deras situation ser ut.

Vår uppgift är att lyssna och hjälpa till med och visa på dessa saker.

Vi måste anstränga oss för att förstå vad de säger om hur deras mål och lösningar ser ut.

Vi får anpassa vår modell till individen för att hitta den kortaste vägen till lösningen. Acceptera individens mål och sätt att lösa problem.

Det är viktigt att individen äger sina förändringar

Luta dig tillbaka när du tror att du har lösningen till individens problem och ta det lugnt till symptomet gått över.

Förändring är oundviklig och sker alltid.

Det som skapar förändring är att man gör något åt problemet. Det går att hitta skillnader i nuet, i det förflutna och ideer om hur framtiden ska se ut.

Förändring sker genom utveckling av resurser snarare än bearbetning av brister.

Det innebär att man tittar mer på resurser och frånvaron av problem (undantag) och redan gjorda framsteg.

Fokus på kompetens och undantag från problemen.

Det är lättare att upprepa framgångsrika beteendemönster än att försöka ändra på redan existerande problematiska beteenden. Det är bara möjligt att se resurser om söker efter dem.

Steget från den berättade problemfria historien till att faktiskt leva den är mycket kortare än man tror.

Det är inte alltid nödvändigt att förstå orsaken till problemet för att få till stånd en lösning. Problem löses ofta genom att man tänker annorlunda.

Skratt befriar och effektiva möten får vara roliga.

Vi är mera kreativa och löser problem bättre när vi är i bra tillstånd. Humor har en tendens att locka fram resurser  istället för brister.

Ju kortare möten och terapi desto bättre.

Budskapet är att individen har egna resurser och kan klara sin situation själv.

Gör det så enkelt som möjligt.

Grunden i arbetet är:

  • Fokus på lösningar istället för att lösa problem
  • Fokus på nuet och framtiden
  • Att inte laga sådant som inte är trasigt
  • Förstärka fungerande tanke och beteendemönster
  • Göra mer av det som fungerar
  • Fungerar det inte, upprepa det inte, gör något annorlunda
Definition på galenskap:

”Göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat”

Bra fråga: Hur ser livet ut när inte problemen finns?

 

NLP/EFT modellen ”gör det mesta möjligt och livet lättare att leva”