Innehåll på sidan
 • Mitt möte med mental träning och Lars-Erik Uneståhl
 • Hur MT har används i missbruksvården
 • Avslappning
 • Mental träning
 • Principer i mental träning
Avslappning

Är ett sätt att befria sig från fysiska och psykiska spänningar i kroppen. Du tränar att slappna av i  musklerna i kroppen genom omväxlande spänna och slappna av dessa i olika kroppsdelar. Du använder suggestioner om lugn och andningsövningar. Avslappning har effekter på kroniska tillstånd av smärta, ångest, stress och sömnsvårigheter.

Mental träning

Grundtanken är att vi styrs av bilder som påverkar våra tankar, känslor och beteenden på ett omedvetet plan och att detta går att påverka och förändra med hjälp av målbilder  i ett alternativt medvetande tillstånd (trance … hypnos). Målet för mental träning är att ”fungera och må bättre” och att vara en orsak till framtiden snarare än ett resultat av det förflutna.

Principer i Mental Träning
 •  Målet för MT är att fungera och må bättre
 • Träning är bryggan mellan kunskap och färdigheter
 • All förändring bygger på att veta var man är och vart man ska
 • Personlig utveckling startar med uppbyggnaden av en utvecklingsbild
 • Den nya verkligheten förverkligas bäst genom alternativa medvetandetillstånd
 • Problemlösning blir effektivare genom nyinlärning av alternativa kontrollsystem
 • Använd inte inte. Undvik negationer
 • Den mentala träningen arbetar alltid för men aldrig mot någonting
 • Det är viktigare att vara en orsak till framtiden än ett resultat av historien
 • Ordet omöjligt kan omöjligt användas om framtiden
En intressant princip i Mental Träning

”Vårt nervsystem kan inte skilja mellan en verklig erfarenhet och en i detalj tänkt erfarenhet”

Mer information inom kort