2013-14 088Är ett förhållningssätt till det som är här och nu. Livet är som det är. Kan du acceptera det?

Kommer ursprungligen från Buddismen och den åttafaldiga vägen som består av:

 • Rätt förståelse
 • Rätt tanke
 • Rätt handling
 • Rätt leverne
 • Rätt ansträngning
 • Rätt medveten närvaro
 • Rätt koncentration

Med hjälp av rätt medveten närvaro påverkas de andra sju delarna.

Centrala begrepp inom Mindfulness är:

 • Andningen
 • Avslappningen
 • Meditation
 • Medveten närvaro
 • Acceptans

Mer information inom kort