DelpersonligheterFoto delp (mötet med de som bestämmer)

Uttrycket delpersonligheter har funnits inom psykologin i närmare 100 år. De första uttalade tankarna om hur vissa delar av psyket gör sig påminda som om de vore personligheter kommer från William James, amerikansk psykolog som verkade i slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet. Under hela 1900 talet har psykologin haft olika benämningar på detta. Jung pratade om arketyper, Klein använde benämningen inre objekt,  Tart pratade om identitetstillstånd, Stone om de små jagen och Berne om egotillstånd.

Nobelpristagaren Robert Ornstein kallar det små intellekt. Han skriver bla. Istället för ett enda intellekt som kan avgöra som många slags händelser på ett objektivt sätt, så anser jag att vårt intellekt är komplext och mångfacetterat. Det består av förändringsbara ansamlingar av skilda slag uppdelat på  ”små intellekt” De utgörs av fastslagna reaktioner, begåvningar och flexibelt tänkande som alla är anställda. De kallas in efter behov och avskedas för att återgå till sin hemvist när de gjort sitt jobb.

Robert Assagioli, psykosyntesens grundare kallar detta för ”delpersonligheter” Personligheter inom vår personlighet. Det är som vi hade en hel folkhop inom oss.

Ofta kan vi känna igen hur dessa personligheter framträder vid olika tillfällen i vardagslivet. Vi värjer oss för detta ibland bland annat pga rädsla och okunskap. Vi kan få föreställningen att vi inte är normala på något sätt. Uttalanden som ”du vet hur det går när man börjar prata med sig själv” eller ”då får man se upp för då är man antingen på väg att bli schizofren eller senil”  När jag berättar om delpersonligheter i våra behandlingskurser säger ofta deltagarna ”det var skönt att höra dig berätta detta, jag har börjat fundera om jag är onormal” Men det är ju så att vi alla pratar med oss själva utan att reflektera över det. Det är en automatisk process och det är dessutom en bra teknik för att distansera sig från ett aktuellt problem eller lösa det. Det är naturligt.

Som barn leker vi ensamma och pratar med oss själva eller en låtsasfigur. Vi går in i olika roller beroende på med vem och var vi befinner oss. Det är en del av ett barns utveckling och är speciellt fokuserat i åldern 6 till 14 år och kallas modelleringsperioden. Detta pågår även i vuxen ålder mer eller mindre.

Modellering är kärnan i NLP som tillkom genom modellering av några framgångsrika terapeuter i början av 70 talet. De mest kända var Milton Ericsson, Virginia Satir och Fritz Pearls.

Vi tycker det är ett bra sätt att benämna och jobba med det som händer inom oss med motstridiga känslor och röster som drar åt olika håll. Kunskapen om mina olika delpersonligheter underlättar förståelsen och förändringsprocessen. Det som händer inom dig med dessa personligheter kan ibland liknas vid ett personalmöte eller familjeråd där man argumenterar och förhandlar. Ibland kan vi känna att det finns krafter inom oss som tar över och går sin egen väg. Vi upplever det som någon annan del av oss tar över mot vår vilja. Denna andra del gör saker som vi inte själva vill eller vågar göra. Denna del säger saker som vi inte skulle våga säga. Speciellt under rusets påverkan.

Vi kan fråga oss; vem är denna del som tog över? Kan det vara barnet inom oss eller kritikern, domaren, busen, alkoholisten, rebellen, martyren, yrkesmannen/kvinnan, hundägaren osv.

Detta är vad vi kallar delpersonlighet

Delar av informationen är hämtad från Maria Pajkull som skrev en enkel och bra bok om detta som heter ”Folkhopen inom oss”

 

Jag kommer att berätta mer om mina upplevelser av delpersonligheter inom beroendevården inom kort.

Du kan läsa spridda delar på min Facebooksida.