Tankefältsterapi

TFT utvecklades av den amerikanske psykologen Roger Callahan som var en av pionjärerna inom hypnosforskningen. 1979 prövade RC att använda kunskaper från kinesiologin med det omtalade fallet med Mary som hade bla vattenskräck som plötsligt försvann efter tappande på en punkt under ögat. Det var början till utvecklingen av TFT. Callahan fortsatte sin forskning på TFT och lanserade några år senare metoden som idag är en etablerad metod till självhjälp och används över hela världen. TFT är en kombination av från den kinesiska meridianläran, kinesiologi och kognitiv terapi.

Vad kan man behandla med TFT?

 • Depression
 • Ångest
 • Sug
 • Fobier
 • Stress
 • Aggressivitet
 • Många typer psykosomatiska smärtor
 • Koncentrationssvårigheter
 • Beroende
 • Traumer
 • etc

Det man funderar på är naturligtvis om TFT och kusinen EFT verkligen kan fungera. Vad är det som händer i kroppen och psyket när vi knackar? Metoden fungerar ju även om man inte vet hur den fungerar. Tänk på lyseknappen. När jag trycker på knappen tänds ljuset. Jag behöver ju inte veta hur det fungerar. Ofta väcks ett misstroende, förlöjligande och förnekelse mot denna typ av metoder vilket även TFT och EFT varit utsatta för och är delvis fortfarande speciellt i vårt land. Men det är ju bara att prova själv. Metoden fungerar oberoende vad man tror. Du behöver inte tro för att det ska fungera men det underlättar.

TFT används idag av allt fler psykologer, psykiatriker, läkare, tandläkare och givetvis alternativmedicinare. Fördelarna med TFT och EFT är att de är enkla att lära. Det tar inte en massa tid. De är billiga. Du kan göra det själv. De är tillräckligt evidensbaserade. Det är rena vinsten för samhället både mänskligt och ekonomiskt att lära ut TFT och EFT som ett komplement till vanliga sjukvården.

 

Du kan läsa om TFT på www.rogercallahan.com

 

Mer info inom kort