Tidslinjen och tidslinjeterapi är en nyckel att förstå en människas personlighet. Människor har i sitt inre ett sätt att koda det förflutna, nuet och framtiden så att de vet hur de ska skilja på dessa. Hur ska man annars veta vad som är vad?

Enligt den här så är alla våra minnen, beslut och upplevelser vi har haft i livet, både positiva och negativa är samlade på en tidslinje och det styr vissa delar av livet och hur vi ser på världen.

Tidslinjeprocesserna fungerar delvis genom att man försätter sig i en dissocierad position (ser det utifrån som en film) och på så vis får mer distans till sina tankar och känslor.

Vår hjärna vet eller upplever inte någon skillnad på information som grundar sig på fantasi eller vad vi verkligen upplever då vi ger hjärnan information. Hjärnan representerar den informationen den får och kroppen upplever det. Det förklarar exempelvis varför det vattnas i munnen när vi blir ombedda att tänka på en citron eller varför man ryser när man tänker på att någon drar med naglarna över en griffeltavla.

På liknande sätt kan man föreställa sig att han/hon flyter ovanför sin tidslinje tillbaka i tiden strax före en händelse har hänt och få känslan att det inte har hänt. Det har det ju inte heller i fantasin. Du är ju innan det har hänt. Kom ihåg att inte hjärnan skiljer på en fantasi eller en verklig händelse. Detta kan vara ett problem för vårt medvetna jag som är mer kritiskt granskande och analyserande men för det omedvetna är detta en naturlig process.

Bo-George Sjöberg psykolog på NLP Institutet ger följande förklaring ”När tidsperspektivet förskjuts till tiden före händelsen försvinner den ankring som finns mellan emotionen och tiden”  Den spänning som har lagrats och ger dig negativa känslor laddas ur.

Tidslagring

När man talar om tid så definierar vi två sorters tid.

Anglo-european tid som föddes med den industriella revolutionen. Det löpande bandet ledde till en uppfattning av tid som blir linjärt strukturerad där ej händelse följer efter annan. Tiden är inrutad så så om vi bestämt att träffas en timme så är det en timme som gäller även om vi inte är klara.

Arabisk tid är annorlunda. I sydligare länder ex Arabien och andra omkringliggande länder har de en helt annan syn på tid. Tid innebär någonting som sker här och nu. Har man bestämt möte med någon en viss tid och kommer en halvtimme för sent så har det ingen betydelse för då hittar man på någonting annat under tiden.

Hur vi sparar tid

Stanna upp ett ögonblick och tänk efter varifrån det förflutna befinner sig. I vilken riktning finns framtiden? När du tänker på det förflutna, varifrån kommer tankarna till dig? Gör likadant med tankar om framtiden. Om du kunde peka ut det förflutna, vilket håll skulle du peka åt då? Peka ut framtiden. Tänk dig att det går en linje mellan det förflutna och framtiden och som möts någonstans i huvudet eller utanför. Detta är din personliga tidslinje. Det finns inget facit eller rätt eller fel utan det bara är.

I tiden

I tiden person föredrar att ha sina minnen av det förflutna bakom sig och framtiden framför sig. Motsvarar generellt den Arabiska modellen. De kan gå tillbaka till ett spcecifikt tillfälle där minnet är associerat. Lever mera spontant, flexibelt och förutsättningslöst. Tiden är flexibel. Lättare att associera sig i minnen. Gör motstånd när deras val begränsas. Lever mycket i nuet.

Igenom tiden

En genom tiden person sparar sina minnen framför sig. Tidslinjen löper ofta från höger till vänster eller vice verca eller snett framför sig. Motsvarar den Angloeuropeiska modellen. Dessa personer ser sig själva oftast dissocierat i sina minnen. Tiden är viktig och de lever efter det som är planerat.  Kollapsat minnen tillsammans vilket innebär att de har minnen samlat i fack. Ex lycka för sig och negativa minnen för sig. Minnen är mer kopplade till en känsla än ett specifikt tillfälle. Når du ber en genom tiden person att gå tillbaka vtill ett specifikt tillfälle kan de säga ”Jag kan tänka mig tillfällen då jag var lycklig men inte ett specifikt tillfälle.

Två tidslinjer

Tidslinjeterapi kan genomföras på två sätt. Mentalt och Kinestetiskt. Den mentala tidslinjen är ett rent tankearbete där du till stor del är dissocierad (utanför känslan). Den kinestetiska tidslinjen symboliseras av en utlagd linje på golvet där du förflyttar dig fram och tillbaka och där du mestadels är associerad (i känslan).

Vad kan man använda tidslinjen till?
  • Återuppleva händelser
  • Ändra på händelser
  • Ladda ur händelser
  • Ta bort negativa känslor
  • Ta bort ångest
  • Bearbeta traumatiska händelser
  • Programmera din framtid
  • Programmera kommande händelse och upplevelser
  • Jobba med andra tekniker på tidslinjen (ex EFT, NLP, KBT)

Mer info inom kort