Program för att bryta vanor

Det här ett program som kan varahåll dina tankar din personliga coach som du kan återvända till när du behöver.

Programmet är konstruerat för helheten. Kroppen, tänkandet, känslor/tillstånd och andligheten. Det består av fyra delar

 • Insikt
 • Inventering
 • Motivation
 • Förändring

Dessa fyra delar kommer erbjuda verktyg att återställa outnyttjade resurser och oupptäckta möjligheter för dig själv och bryta ovälkomna vanor.

Tre grundregler

Du behöver vara ärlig med dig själv och behöver ha ett uppriktigt engagemang att göra förändringar.

Du behöver utveckla en inre känsla att vilja befria dig från gamla och oväntade vanor.

Du behöver vara villig att använda nya strategier och ge dig själv tillåtelse att vara mer kreativ, resursfull och aktiv för att skapa nya beteenden att ersätta dina gamla.

Sanningen är att de val du gör idag skapar din framtid

Tänk på vilka resultat du vill skapa i ditt liv genom att göra förändringar av dina attityder, trossatser, önskningar och handlingar. Du behöva fatta ett beslut eller göra ett avtal med dig själv för att genomföra detta. Det är ditt val ingen annans.

Om vi inte står emot vanan blir den snart en nödvändighet

Det förflutna är en låst dörr. Din framtid skapas av de val du gör idag. Du behöver inte vara ett offer av ditt förflutna vanor, blockeringar eller upplevelse. Dessa delar av det  förflutna är värdefull kunskap vad som inte fungerar. När du vet det kan du göra något annorlunda om du vill.

Gör mer av det som fungerar, annars gör något annorlunda.
Programinslag
 • Grundregler
 • Eget ansvar
 • Val du gör idag skapar din framtid
 • Medvetet och omedevetet
 • Rädslor som blockerar oss
 • Perfektionism en destruktiv vana
 • Inlärd hjälplöshet
 • Vad säger din kropp om dina vanor
 • Betrakta konsekvenserna
 • Tron försätter berg
 • Strategier för att handla
 • Hur motivera till förändring
 • Belöningssystemet
 • Självrespekt och självvärde
 • Kontrollera ditt självsnack
 • Kommunikationen med dig själv och andra
 • Bli regissör och författare till egen framtid
 • Tekniker för förändring och hantering av känslor/tillstånd
Arbetsformer

Den här cirkeln kan genomföras på två sätt.  Grupp eller individuellt.

Grupp   (sker i studiecirkelform efter ett bestämt mönster)
 • Föreläsningar
 • Diskussioner i grupp
 • Övningar kopplas till teorin
 • Hemuppgifter
 • Individuella samtal
Individuellt

Du kan välja den tid det ska ta att genomföra programmet. Det mesta arbetet sker med hjälp av hemuppgifter och teoretiska instruktioner.