rodblomAnhörigutbildning enligt NLP/EFT modellen

Utbildningar för anhöriga, vänner och närstående. Du som lever med eller nära någon som har problem med alkohol, droger, läkemedel, spel eller sjukdom av något slag.

För dig som vill ha kunskap som leder till förändring. Som vill lära dig att hantera negativa känslor som oro, ångest, skuld, ilska, nedstämdhet, rädsla och förstärka positiva känslor.

Målsättning är att göra livet lättare att leva genom att få insikt i och förstå hur vi påverkas av missbruk och psykisk ohälsa. Ge inspiration till självkännedom och bättre självkänsla. Ta ansvar för sitt eget liv genom att lära sig att hantera egna tankar, känslor och beteenden.

Exempel på inslag i programmet
 • Problem/lösningssnack
 • Roller och tillstånd i processen
 • Rapport
 • Ankring
 • Problemets påverkan på kroppen
 • Hur hantera och påverka dina tankar och tillstånd/känslor
 • Relationen med dig själv och andra
 • Självbild/självförtroende
 • Skapa nya tankar och beteenden
 • Vi skapar vår egen verklighet
 • Mötas i kartan
 • Eget ansvar
 • Avslappning/Mental träning/Mindfulness
 • EFT och Energimedicin
 • Akuttekniker
 • Mål och Framtid
 • Individuellt samtal

 

 Kurs för parrelationer

Parrelationer innehåller livets alla skeenden såsom känslor, tillstånd, upplevelser, självbilder, ansvar, respekt, kommunikation med eller utan ord, konflikter, lycka smärta, glädje och sorg.

Hur vi mår i våra relationer är beroende av hur vi hanterar oss själva och vad vi vill med vår relation. Ta eget och gemensamt ansvar för detta. Men du har alltid 100% personligt ansvar för din del i relationen.Vår övertygelse är att vi har de resurser vi behöver för att lyckas och att allting som sker har ett positivt syfte. Men vill du förstå, så behöver du handla … vara aktiv.

Vi utgår från följande:

 • Inget sker av en slump. Vi väljer det.
 • Allting vi vill ha i värt liv existerar redan, vi behöver bara hitta det.
 • Det finns bara en du kan ta ansvar för och förändra, du själv.
Programinslag
 • Relationen med mig själv och andra (självbild)                               Fingrar
 • Kommunikation yttre och inre
 • Psykologiska blockeringar och andra hinder
 • Relationstest och diskussion
 • Viktiga relationsfrågor
 • Mötet i kartan (lär känna din partner)
 • Hur påverkar dina energier andra och dig själv?
 • Osynliga nycklar för meningsfulla relationer
 • Värden/Tro
 • Metaprogram och dess användning
 • Förändring och ansvarsmodellen (vill och behöver)
 • Logiska nivåer
 • Perceptuella positioner för relationer och förhandlingar
 • Tekniker att hantera känslor/tillstånd
 • Kommunicera med den andres tankesystem
 • Enkel målteknik
 • Daglig rutin
 • Akuttekniker

Tre dagar (24 timmar)  som kan indelas i dagar/kvällstid eller delar av.