Kurs i hur förändra och förstärka din självbild/känsla

Nuvarande självbild
 • Vad tänker du om dig själv?
 • Kommunikationsmodellen
 • Hinder för utveckling
Självbildens fyra pelare
 • Värden
 • Tro
 • Tillstånd
 • Strategier
Det blir som du tänker
 • Tankarnas inverkan på kroppsspråket
 • Medvetet och omedvetet
 • Automatiken
 • Självbilden påverkan på kommunikationen
Känslor och tillstånd

Känslans ingrediens

 • Vad innehåller en känsla
 • Känslans påverkan på kommunikationen
 • Fysiskt/Psykiskt
Rapport
 • Möte i den mentala kartan
 • Kommunicera på rätt nivå
 • Spegelneuroner
Din framtida självbild
 • Du skapar din egen verklighet
 • Förebilder
 • Modellering
 • Utvecklingsprocessen
 • Visioner, mål och behov
Tekniker för förändring
 • KBT
 • NLP
 • EFT
 • Tidslinjeterapi
 • Mental träning