blomtradEn kurs i hur du tänker och kommunicerar

Utbildningen syftar till att ge deltagarna teoretisk kunskap och praktisk träning i det Lösningsinriktade arbetssättet och vissa delar av NLP.

Exempel på innehåll i utbildningen:
Vad är lösningsinriktat tänkande? Vad är funktionellt tänkande?

Historik och teorianknytning

Filosofier och antaganden i Lösningsinriktat arbetssätt och NLP

Dessa tränas och integreras för att passa dig själv och din arbetsuppgift.

Hur kan vi inspirera individen mer aktiv och mer ansvarstagande för sin situation?

Möte i den mentala kartan

Ditt eget tillstånd

Förberedelse inför möten

Samarbete behandlare/klient (arbetsledare/arbetstagare) och med andra människor.

Skapa rätt klimat för alla slags relationer

Mål och syften med samtalet eller mötet.

Kommunikationen hur vi påverkar och förhandlar

Avläsa och använda verbala och icke verbala beteenden

Rapport

Hur förstärka och förankra positiva resurser?

Ditt eget tillstånd som behandlare/coach

Hur kan du vara så resursfull som möjligt i mötet?

Hur kan du hantera din egen stress?

Hur kan du bli av med dina blockeringar eller hinder?

Intervjumetodik som hjälper behandlaren/individen att resurser och kompetens.

Tydliggör problem och mål

Viktiga samtalstekniker

Vad är problemet?

Undantag och skillnader

Mirakel/Framtidsfrågor

Skal frågor

Förändringsfrågor och följa upp frågor

Hantera frågor

Metafrågor

1:a samtal, 2:a samtal och vidare samtal

Teamarbete

Vad gör vi då det inte fungerar?

Hur skapar vi och integrerar en egen modell till vårt arbete?

 

Mer info inom kort