Den här utbildningen/behandlingen startade redan våren 98 som en intensivkurs på internat. Då som ett experiment och led i en psykologisk utveckling. Den fick en stor genomslagskraft och genomfördes i januari 99 för första gången som en 12 dagars behandlingskurs på internat i Nässjö kommuns öppenvård Rådgivningsbyråns regi. Den ersatte den då 6 veckors långa 12 stegs behandlingen som genomförts två gånger om året sedan hösten 90. Anledningen var den stora tidsvinsten, den var effektivare, den var mer flexibelt anpassad till samhällsapparaten och deltagarnas vardag och därigenom aktiverades deltagarnas resurser bättre och effektivare. Den var lättare att anpassa till anhöriga och arbetet och den var roligare att jobba med både för deltagarna och terapeuterna.

Kursen är grunden i NLP/EFT modellen och är idag 14 dagar på heltid och finns i olika steg beroende på behovet. Hur många kurser man behöver delta i anpassas till personens problem, behov, mål och utveckling. Tiderna för kurserna kan variera mellan 5 till 15 dagar under en tidsperiod av ett till tre år. Varje kurs har uppföljning och individuellt arbete, anhörigutbildning och företagsutbildning Flexibilitet är viktigt i detta sammanhang. Det finns fyra varianter av hur kursen genomförs tidsmässigt.

1. 14 dagars internat med 18 månaders uppföljning + individuella samtal och utbildning för anhöriga och arbetet.

2. 7 dagars internat + 7 dagar i närmiljön med 18 månaders uppföljning och utbildning för anhöriga och arbetet.

3. 14 dagars dagutbildning i hemmiljö med 18 månaders uppföljning och utbildning för anhöriga och arbetet.

4. Kvällsbehandling. Återkommer med mer exakt tid

5. Det går flexibelt att använda olika moduler från kursen beroende på vad som önskas eller vad behovet är.

Grundutbildning  14 dagar + Uppföljning + Individuella samtalhåll dina tankar

Förstärkningskurs  14 dagar + Uppföljning + Individuella samtal

Fördjupningskurs  5-14 dagar +Utveckling + Coaching

Utvecklingskurs  5 dagar + Coaching

Innehåll i kursen/utbildningen

Mer info inom kort