rodblom

NLP/EFT modellen gör det mesta möjligt och livet lättare att leva

Vill du lära dig effektiva metoder att nå resultat?

Vill du utveckla dina resurser och utveckla dig själv?

Vill du skapa bättre kontakt i relationer?

Vill du göra livet lättare att leva?

Då ska du lära dig NLP/EFT mdellen och lära dig att  tänka Lösningsinriktat

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och har sina rötter i bla gestaltpsykologin, hypnoterapin och systemteorin. NLP är hur vi använder hjärnans eget språk (våra sinnen) för att uppnå våra önskade mål och öppnar dörrar till våra inre resurser vilket hjälper dig att styra ditt liv dit du vill.

EFT är en konkret metod att hantera känslor och tillstånd. EFT bygger på att stress och negativa händelser/minnen orsakar störningar mellan psyket och kroppen som visar sig genom negativa känslor/tillstånd. EFT teknikerna balanserar dessa störningar.

Lösningsinriktat tänkande bygger på att göra mer av det som fungerar och konstruera lösningar istället för att lösa problem. Fokus på kompetens, resurser och undantag från problemen.

Övriga metoder som ingår är KBT, Mental träning, Energimedicin och Tidslinjeterapi.

Detta är ett första spännande steg att förändra och utveckla dig själv, dina resurser och dina möjligheter i framtiden.
Inslag i programmet
 • Vad är NLP/ EFT modellen (Modellen innehåller en mängd olika metoder och modeller för problemlösning och personlig utveckling)
 • Leva i nuet, förflutna eller framtiden (Fokus på nuet och framtiden. Det förflutna är inte närvarande längre)
 • Problem/Lösningstänkande (Du har ett val hur du vill tänka och agera)
 • Tänkandets psykologi och fysiologi (Kunskapen om hur de kan samarbeta)
 • Psykologiska blockeringar (Olika typer av hinder för förändring och utveckling)
 • Utveckla din kreativitet (Hur kommer du åt dina inre ideer och kunskaper?)
 • Förändra vanor och beteenden du inte vill ha (Aktivt förändringsarbete)
 • Skapa vanor du vill ha (Aktivt utvecklingsarbete)
 • Ansvarsmodellen, Logiska nivåer, Förändringsmodellen (Modeller som hjälper dig i din utveckling)
 • Hur du förstärker/förankrar positiva resurser  (Hur förstärker du positiva tillstånd för framtiden)
 • Avläsa och använda icke verbala beteenden (Kroppsspråket)
 • Rapport/Metaprogram  (Bemötande och personliga tankestilar)
 • Skapa rätt klimat för alla slags relationer (Hur du kommunicerar framgångsrikt)
 • Bli bättre på att hantera stress, oro, ångest, rädslor andra negativa känslor/tillstånd (Olika självhjälpsmetoder för nuet och framtiden)
 • Sätta upp mål och nå dem  (Hur du skapar mål för nuet och framtiden)
 • Avslappning,Mental träning, Energimedicin
 • Ingår ett personligt samtal (Frivilligt förändrings eller terapi samtal)

En studiecirkel som tillkom som ett komplement till 14 dagars kursen/utbildningen ”Skapa din framtid, Hela ditt förflutna och Lev i nuet”

Cirkeln är flexibel i tid beroende på behovet  och intresset.  Är en bra utbildning att lära sig hantera stress och andra känslor och som introduktion till att få balans i livet.

Kommer starta studiecirkel 20 timmar i mars på Vuxenskolan i Borås