Målet med kursen är att du ska förstå stressen och veta hur du ska hantera den. Kursen genomförs på begäran

Du kan läsa om stress på behandlingssidan

Programinslag i kursen
 • Vad är stress? Fakta om stress
 • Hjärnan och dess funktion
 • Tänkandets psykologi och fysiologi
 • Olika typer av stressreaktioner
 • Ackumulerad stress
 • Posttraumatisk stress
 • Logiska nivåer med stresstest
 • Vad,  var och när är du stressad?
 • Kroppskännedom
 • Begränsande trossatser
 • Psykologiska blockeringar
 • Rationella frågor
 • Humorns helande kraft
 • Kost, motion och sömn
 • Förberedelse inför möten
 • Perceptuella positioner
 • Målbilden som styrmedel
Tekniker att hantera stress
 • EFT
 • Målbilden NLP
 • Avslappning
 • Mental träning
 • Mindfulness
 • Qi Gong
 • EFT andning
 • Akuttekniker

Mer info inom kort