EFT finns alltid där du är!

”Det universella verktyget för hantering av tillstånd”

Min första kontakt med EFT var 2001. Jag har sedan första datorn 94 varit en sökare på nätet både för egen personlig del och för mitt yrkesverksamma liv. Vid detta tillfälle googlade jag på hypnoterapeuten Wendi Friesens hemsida som jag brukade kolla regelbundet. Jag möttes denna gång av en inramad text där det stod EFT Emotionell Freedom Tecnique. Jag kände direkt i mitt inre att jag hittat vad jag sökte utan att veta vad det var för något. En märklig känsla varje gång den uppstår. Man kunde beställa en video med en instruktion om EFT. Jag kunde inte fort nog göra en beställning på denna video med Wendi där hon visade hur hon jobbade med en deprimerad man med hjälp av EFT. Det var en blandning av spänning, inre glädje och skepsis första gången jag spelade upp videon. Jag blev övertygad dels av det Wendi utförde på videon och att det egentligen var ganska logiskt då EFT omfattade samverkan mellan kroppen och psyket. Jag bestämde att jag skulle prova på jobbet.

Dagen därpå kom en kvinna direkt från operation av magen för information. Hon aviserade att hon kanske var tvungen att ta värktabletter om en stund. När den stunden kom frågade jag om hon vill prova en ny metod innan hon tog sitt piller. Hon gick med på detta och vi knackade på hennes smärta … som försvann. Vi var bägge stumma av förvåning. Kunde det vara så enkelt.

Jag provade med fler personer (frivilligt) närmaste tiden bla en akut utryckning till en man som druckit en period och skakade så att han nästan skakade av stolen. Medans min kollega hämtade utrustning i bilen använde jag EFT. Jag knackade två varv av sekvensen och skakningarna försvann. Han blev alldeles lugn. Jag har sedan dess använt EFT på skakningar i ett flertal fall. Andra exempel initialt var en kvinnas ilska som bara försvann, övergivenhetskänslan som blev hanterbar. Abstinens, oro, ångest och panikångest är andra exempel. Jag har genom åren sett och upplevt otaliga liknande exempel.

Idag finns det både vetenskap och mycket evidens det gäller människors upplevelser både av människan i vardagen och terapeuter, läkare, psykologer. Idag finns också ett antal  böcker på svenska vilket .

Jag är oerhört tacksam för min nyfikenhet och att jag vågade ta EFT till verksamheten att jobba med bla missbrukare av olika kategorier. EFT är tillgängligt för alla om man vill prova och en given del av beroende/missbruksbehandling  idag men även för psykisk obalans.

Jag har sedan 2005 utvecklat ett samarbete mellan EFT, Bemer och Akupunktur just för den kroppsliga delen av behandlingen av missbruksproblem vilket påverkar den kognitiva delen på ett positivt sätt.

 Vad är då EFT?

EFT är en enkel och effektiv självhjälpsmetod för att hantera känslor, tillstånd och olika symptom och som de flesta människor kan lära sig. EFT är ett bra komplement till psykiatri och medicin och som du kan använda resten av livet.

EFT består av kombinationen att stimulera vissa akupunkturpunkter med en eller två fingrar samtidigt som du tänker på ditt problem och även i vissa fall uttalar det högt.

EFT bygger på att stress, negativa upplevelser/minnen orsakar störningar eller lämnar spår efter sig i kroppen vilket genererar blockeringar i kopplingarna mellan kroppen och psyket. Detta visar sig genom negativa känslor eller kroppsliga symptom (huvudvärk, ont i magen etc).

Det blir obalans i kroppens energisystem. Det kan liknas vid att sätta in en skruvmejsel i en TV apparat. Det säger ”zzzz” sen går strömmen. EFT balanserar dessa störningar och återställer flödet av energin till det normala.

EFT har visat sig vara användbart till det mesta. Fleråriga problem har löst sig och försvunnit helt efter behandling med EFT. Ofta behövs det bara några få behandlingar. På så vis blir EFT också en kostnadseffektiv metod.

Studier och vetenskap

Forskare på Harvard Medical School har under under senaste decenniet visat att stimulering av utvalda akupunkter leder till att aktiviteten i amygdala, hippocampus och flera andra delar av hjärnan minskar. Forskningen har gjorts med bla fMRT och PET instrument.

En annan studie gjordes av forskaren Dawson Church vilket bekräftar resultaten från Harvard. En randomiserad kontrollerad studie studerades förändringar i kortisolnivån. En grupp fick behandling med samtalsterapi, en grupp fick behandling med EFT och en grupp fick inget behandling alls. Resultat blev häpnadsväckande. EFT grupp minskade sin kortisolnivå med 24-50 %. Resultatet var så häpnadsväckande att forskarna trodde att det var fel på testet och gjorde om det. Samma resultat igen. De andra två grupperna visade ingen märkbar skillnad.

Enligt annan studie som gjorts är bla denna. 5000 personer som diagnostiserades ”anxiety disorders” följdes under en tid av fem år. Följande resultat uppnåddes.

Hälften av gruppen fick behandling med energiterapier och den andra hälften fick behandling med KBT + medicin. Studien följdes upp med intervjuer efter 1, 3, 6 månader efter.

Resultatet visar följande

                                 KBT + medicin                              Energiterapier

Viss förbättring                    63%                                                       90%

Helt symptomfri                 51%                                                         75%

Längd av behandling       9-20                                                           1-7

Genomsnitt träffar             15                                                                 3

_________________________________________________________________________________________

Kan det vara så enkelt? Det finns alltid en misstänksamhet mot allt som är enkelt, speciellt om du kan utöva det själv. Men tänk om det är så enkelt? Vem säger att problem är svåra att lösa? Och vad är problem egentligen. Vad består problem av?

Grundaren till EFT Gary Craig säger ”prova på allt”  Gary har också sagt ”använd sunt förnuft och försök inte flytta på Empire State Building” Gary har också varit noga med att poängtera att manualen är inte kurs i psykologi. En annan viktig regel är att inte ge dig i kast med svåra psykiska sjukdomar om du inte har den kompetensen.

Gary Craig utvecklade den här metoden som är en fantastisk självhjälpsmetod som erbjuder människor en sällan skådad nivå av kontroll och förändring av negativa tankar och känslor.

Dr Patricia Carrington har sagt ”Det här är verkligen folkets metod”

Varje människa förtjänar att veta, lära och använda EFT.

OBS: EFT ersätter inte läkare eller sjukvård. Men det är ett bra komplement. 

EFT är användbart på många områden:
 • Värk och smärta (vanlig och kronisk)
 • Stress och sömnlöshet
 • Beroenden såsom alkohol, droger, nikotin, mat, sötsaker
 • Känslor som rädsla, ångest, oro, ilska, sorg.
 • Fobier som spindel, orm, höjd, flyg, tal inför andra
 • Nedstämdhet och depression
 • Begränsande trossatser, beslutsstrategier och beslutsvånda.
 • Prestationsrelaterade aktiviteter som sport, försäljning, tentor, körkort.
 • Personlig utveckling och nå mål
För:delar med EFT
 • EFT visar på ”hur” Handling blir resultat
 • EFT fungerar ofta där inget annat hjälper.
 • EFT bryter fastlåsta mönster.
 • EFT når ofta snabba resultat med kvalitet. Du får kvitto direkt.
 • EFT behöver inga preparat eller andra verktyg.
 • Behandlingen är riktad mot ditt specifika tillstånd (ett i taget)
 • Man kan behandla sig själv.
 • Du behöver inte förstå orsaken eller upphovet till problemet/tillståndet.
 • Man behöver inte berätta om problemet för någon annan för att lösa det.,
 • Kan lätt läras av de flesta om man bvill.
 • EFT förstärker din självkänsla och ökar ditt självförtroende.
 • EFT finns alltid där du är
 Hur gör man?
1. Medvetenhet och skala problemet
2. Balansering av blockeringar
3. Sekvensen
4. Utvärdering

Mer information inom kort

Vill du ha bra info om EFT rekommenderar jag Kjell och Ann-Sofie Forsberg  www.EFTsweden.se

De har skrivit boken ”EFT metoden som gör skillnad”  på svenska. Jag kan varmt rekommendera boken.

En helsideartikel från Smålandstidningen. Till artikeln hör också en intervju med två kvinnor. Jag har valt att inte ta med den.

EFT artikel TJDubbelklicka på bilden för förstoring