Motiverande intervjuer

Utvecklades ursprungligen för att jobba med människor med alkoholproblem och bygger på att personen själv har förmåga till ansvar för förändring.

Behandlarens uppgift är hjälpa personen att klarlägga problem, ambivalens och målsättningar för att fatta bra beslut.

Principer i MI:

  • Visa empati
  • Utveckla diskrepans
  • Undvika att argumentera
  • Följa med motstånd
  • Betona det som är positivt och fungerande
  • Använda öppna frågor i samtalen

MI ingår i socialstyrelsens nationella riktlinjer. Har inte så stora effekter på behandlingsarbetet utifrån mina erfarenheter.

 

Här kommer mer information inom kort